Provincie

ECD Foton Brugge

Er is een intense samenwerking met het collega ECD Foton in Brugge. Er worden samen initiatieven opgenomen zoals vb. de opleiding en de terugkomdagen voor referentiepersonen dementie.

 

OOPD

Het overkoepelend overlegplatform dementie bestaat uit de voorzitters van de OPD’s, SEL-coördinatoren , ECD-medewerkers en medewerkers van de dienst welzijn van de provincie.
Dit OOPD heeft als doel het uitwisselen vanuit de regionale OPD’s en van daaruit krachten bundelen en verbreden naar andere regio’s.

Het OOPD organiseert ook om de 2 jaar vorming voor alle OPD-leden.

 

PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN

Op regelmatige basis vindt er overleg plaats tussen het provinciebestuur en de 2 West-Vlaamse ECD’s Foton en Sophia en/of het OOPD. Deze samenwerking resulteerde in 2015 ondermeer in de vernieuwde uitgave van de dementiewijzer.

183x154_dementiewijzer