Vlaanderen

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

ECD Sophia maakt deel uit van het samenwerkingsverband ECD Vlaanderen. We vertrekken vanuit een gedeelde missie en gemeenschappelijke doelstellingen. De uitwisseling hieromtrent vormt de basis van onze samenwerking en een garantie voor verdere groei.

Voorbeelden van samenwerking zijn de jaarlijkse studiedagen, de opleiding tot Referentiepersoon Dementie, een aantal publicaties, de website www.dementie.be, enzovoort.

 

WERKGROEP JONGDEMENTIE

ECD Sophia is lid van de informele werkgroep jongdementie.  In 2008 werd deze open en informele werkgroep opgericht. Het voorzitterschap wordt waargenomen door ECD Vlaanderen.