Boek: Langer thuis met dementie

220x330_2015 cover langer thuis met dementie 1771pxIn Vlaanderen hebben ongeveer 116.000 mensen dementie. Daarvan woont naar schatting 70% thuis. Daar zo lang mogelijk blijven is de wens van velen. Het Vlaamse beleid zet daar ook op in. Maar zelfstandig thuiswonen is voor personen met dementie niet altijd vanzelfsprekend. In dit boek staan de verschillende manieren centraal waarop we hen kunnen ondersteunen, zoals psycho-educatie, een goed samenspel van ambulante hulpverlening of technologie en woningaanpassingen. ‘Langer thuis met dementie. De (on)mogelijkheden in beeld’ is voor professionals en beleidsmensen uit ambulante en residentiële zorg of (lokale) overheden geschreven. Ook personen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers kunnen er inspiratie uit halen. De auteurs zien het boek ook als verdere aanzet in het debat naar haalbaarheid van zorg en begeleiding thuis voor mensen met dementie en hun familie.

Auteurs:

Jan Steyaert, werkt bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en is betrokken bij de masteropleiding sociaal werk van de Universiteit Antwerpen en Stefanie Meeuws (voormalig medewerker ECD Sophia).

Het boek verscheen op 01 oktober 2015.