Posthogeschoolvorming ‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’

Posthogeschoolvorming ‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’

Zoenen Hres met logo kleinUniek in Vlaanderen, dat is het minste wat je van de gloednieuwe en eerste vormingscyclus jongdementie kon zeggen. En broodnodig, want de noden van mensen met jongdementie (-65 jaar) zijn fundamenteel verschillend van mensen die op latere leeftijd de diagnose dementie krijgen. Aangepaste zorg en begeleiding vereisen ook een aangepast vormingsaanbod. Deze leemte wilden de Hogeschool Vives, ECD Vlaanderen en het expertisecentrum dementie Sophia vanaf 2014 invullen.

Het recept: zes intensieve vormingsmomenten die verschillende facetten rond jongdementie belichten: diagnosestelling, transmurale zorg, juridische en ethische aspecten, woonvoorzieningen en zorgbeleid. Het doel: een geïntegreerde, interdisciplinaire en vooral authentieke opleiding aanbieden die er toe doet. Waar mogelijk wordt het programma ook verrijkt met persoonlijke getuigenissen van menssen met jongdementie, mantelzorgers en zorgprofessionals. Stimuleren van autonomie, vroegtijdige zorgplanning en een woonzorgbeleid op maat zijn cruciale aandachtspunten doorheen de opleiding.

In 2015 werd deze opleidingsreeds herhaald en tevens uitgerold naar de andere provincies in Vlaanderen. In 2017 zal deze opleiding opnieuw georganiseerd worden in Roeselare ism. Hogeschool Vives.
Voor meer informatie rond jongdementie, neem een kijkje op de website http://www.jongdementie.info/