Opleiding dementiekundige zorgverleners

Opleiding dementiekundige zorgverlener in de thuiszorg

In de zorg voor mensen met dementie zien we steeds meer de voorkeur uitgaan naar ‘zo lang mogelijk thuis blijven wonen’, al dan niet met ondersteuning. Een goede dementiezorg vereist specifieke kennis, attitudes en vaardigheden. Met deze opleiding wensen we hulpverleners de nodige houvast te bieden in hun streven naar een goede dementiezorg.

Deze cursus, die werd ontwikkeld in het kader van het transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu, richt zich tot medewerkers van de diensten gezinszorg.

De cursus is bedoeld voor zowel verzorgend personeel als bachelors werkzaam in een thuiszorgorganisatie. Voor verzorgende loopt de cursus over 3 dagen, voor bachelors over 4 dagen. In de extra dag voor bachelors wordt ingegaan op een aantal thema’s die ondersteunend zijn bij hun coachende opdracht.

Aan wie de volledige cursus volgt, wordt het officiële attest ‘Dementiekundige zorgverlener’ uitgereikt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

DATA

  • opleiding verzorgend personeel (telkens van 9.00u tot 16.30u): dinsdag 18/10, 8/11 en 29/11/2016
  • opleiding bachelors (telkens van 9.00u tot 16.00u): dinsdag 25/10, donderdag 17/11, dinsdag 6/12 en 20/12/2016

 

LOCATIE

Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare

 

KOSTPRIJS

Voor Zorgkundige: 190 euro (3 dagen)

Voor Bachelor: 250 euro (4 dagen)

 

INSCHRIJVEN

Inschrijving via email op sophia@dementie.be