Missie en doelstellingen

Missie

Het regionaal expertisecentrum dementie Sophia en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw willen dementie in de samenleving op de agenda plaatsen om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving te behouden of te verbeteren. Zij doen dit door het samenbrengen en uitbouwen van expertise, in samenwerking met andere actoren in het werkveld.

kaart-vlaanderen

Doelstellingen

Het regionaal expertisecentrum dementie Sophia en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen willen

 1. Op vraag, personen met dementie en hun omgeving een aanspreekpunt bieden dat de vraag met kennis van zaken erkent, beantwoordt of zorgt dat ze op de juiste plek terecht komt. Zij wil voor personen met dementie en hun omgeving mogelijkheden bieden tot uitwisseling van informatie en ervaringen of dit faciliteren.
 2. Deskundigheid rond dementie verhogen door deze te inventariseren en te verspreiden naar de zorgsector om de kwaliteit van de zorg- en de hulpverlening te optimaliseren. Finaal beogen we dat de zorgsector elke hulpvraag deskundig kan beantwoorden.
 3. Actief op zoek gaan naar nationale en internationale deskundigen en hen informeren over de rol en overtuigen van het belang van onze functie in de zorgsector opdat zij op onze vraag hiaten in de expertise opvullen en we wederzijdse expertise kunnen delen.
 4. Alle relevante beleidsmakers (ook internationaal) blijvend overtuigen van de impact van dementie op de samenleving en onze rol hierin opdat zij gepaste acties en maatregelen nemen die de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening optimaliseert.
 5. Gelijkaardige organisaties en initiatieven in kaart brengen, communiceren over onze visie en werking en hen overtuigen dat samenwerking een wederzijdse meerwaarde inhoudt en leidt tot een meerwaarde in de hulp en zorg voor personen met dementie en hun omgeving.
 6. De bevolking informeren over het bestaan en de rol van de expertisecentra, over dementie en de betekenis ervan voor de betrokkenen en de samenleving opdat dementie gelinkt wordt met de expertisecentra en opdat personen met dementie en hun omgeving kunnen rekenen op een begripsvolle accepterende houding.

Jaaractieplan

ECD Sophia werkt met een jaaractieplan en streeft volgende strategische doestellingen na:

 • Strategische doelstelling 1: Implementatie en uitvoering van het transitieplan.
 • Strategische doelstelling 2: Informatieverstrekking en adviesverlening.
 • Strategische doelstelling 3: Deskundigheidsbevordering.
 • Strategische doelstelling 4: Projecten en innovatie.
 • Strategische doelstelling 5: Signaalfunctie en samenwerking

Het jaaractieplan wordt steeds afgestemd met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de regionale expertisecentra dementie.