Symposium referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Symposium referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Als thuiszorgvoorziening, woonzorgcentrum, ziekenhuis, verantwoordelijke opleider of docent van een zorgopleiding … begeleid je mensen op een deel van hun traject en ga je samen met hen op zoek naar wat betekenisvol is, naar de meest passende zorg en ondersteuning en de beste woonomgeving. Je gaat voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de persoon met dementie en zijn naasten. Maar wat is nu goede zorg voor iemand met dementie? En hoe breng je dit in de praktijk? Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een referentiekader uit over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het werk zal thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen inspireren in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning.

Op 25 oktober 2018 stellen we de publicatie officieel voor op een symposium met nationale en internationale sprekers. Naast een uitgebreide toelichting bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg, komen nog heel wat inspirerende sprekers aan bod. Prof. Dawn Brooker vertelt hoe je persoonsgerichte zorg in de praktijk kan brengen; Anne-Mei Thé licht toe hoe de Sociale Benadering van dementie Nederland aan het veroveren is; LUCAS KU Leuven schetst waar we op vandaag in Vlaanderen staan met het meten van kwaliteit van leven, wonen en zorg; een zorgvoorziening uit de thuiszorg, een woonzorgcentrum en een ziekenhuis vertellen hoe zij werken aan kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning en enkele buitenlandse gasten reflecteren over hun bezoek aan zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Tot slot zorgen visuele en muzikale intermezzo’s voor een afwisselend geheel.

Interesse? Het volledige programma raadplegen en inschrijven kan vanaf vandaag op onze website!