Studiedag ‘Zekerheid voor mensen met dementie’ zet veiligheidsbeleid van de toekomst op de kaart

Studiedag ‘Zekerheid voor mensen met dementie’ zet veiligheidsbeleid van de toekomst op de kaart

Als door dementie de oriëntatie vermindert, kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt. Het maatschappelijk veiligheidsnetwerk en de rol van de politie worden daarbij alsmaar belangrijker, want mensen met dementie zijn kwetsbaar. Als het misgaat, moeten personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen rekenen op een snelle interventie, een begripvolle houding van hulpverleners en een behouden thuiskomst. Politiemensen die stilstaan bij de gevolgen van dementie en gevormd zijn vanuit een persoonsgerichte blik op dementie kunnen een groot verschil maken voor alle betrokkenen.

Tijdens de studiedag op 21 februari in Blankenberge werd de evolutie van vermissingen in Vlaanderen geschetst door Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen. Patrick Crabbé,  hoofdinspecteur op rust van de politiezone HEKLA, gaf op een overzichtelijke manier mee welke uitdagingen er zijn voor politie en zorgverstrekkers. Het belang van onderlinge samenwerking stond daarbij voorop. Om het geheel tastbaar te maken, deelden WZC De Pottelberg en de integrale thuiszorgdienst Familiezorg West-Vlaanderen hun ervaringen met het vermissingsprotocol. Steve Margodt, opleidingsdirecteur van de West-Vlaamse politieschool rondde het inhoudelijke gedeelte af met uitleg over de opleiding in de politieschool en hoe dementie daarin een plaats krijgt. De studiedag werd afgesloten met een toespraak van Federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Ter gelegenheid van deze studiedag werd een uitgebreide praktische brochure  gelanceerd. De publicatie ‘Zekerheid voor mensen met dementie’ bevat basisinformatie rond dementie, hoe omgaan met dementie en het vermissingsprotocol.

De brochure werd uitgegeven door en is verkrijgbaar bij uitgeverij Politeia of via onze webwinkel.

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen blikte na afloop terug op een geslaagde studiedag en ook in de media ging het evenement in Blankenberge niet onopgemerkt voorbij.