Opleiding Wegwijs in dementie op jonge leeftijd

 

Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderen.  Nochtans krijgen heel wat mensen, jonger dan 65 jaar, te maken met deze ziekte.
Hulpverleners en mantelzorgers getuigen van de specifieke begeleidingsnoden voor deze mensen en de nood aan meer info hieromtrent.
Daarom richten wij i.s.m. Vormingscentrum HIVSET voor de derde maal een opleiding ‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ in.

In deze 5- daagse opleiding belichten we verschillende facetten die aan bod kunnen komen bij ‘jongdementie’.
We starten steeds met een hoorcollege gevolgd door persoonlijke getuigenissen. Er zal steeds voldoende ruimte worden gelaten om vragen te stellen.

Klik hier om je in te schrijven voor de volledige opleiding of voor afzonderlijke dagen

 

WAAR en WANNEER?

HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

30/09/2021
21/10/2021
25/11/2021
16/12/2021
20/01/2022

Telkens van 13:00 tot 16:00 uur

 

KOSTPRIJS

Mantelzorgers en mensen met dementie

  • 50,00€ voor de ganse opleiding
  • 15,00€ voor een afzonderlijke dag
  • Er wordt GEEN vormingsattest voorzien

Professionelen

  • 200,00€ voor de ganse opleiding
  • 45,00€ voor een afzonderlijke dag
  • Er wordt een vormingsattest voorzien

Studenten

  • 140,00€ voor de ganse opleiding
  • 32,00€ voor een afzonderlijke dag
  • Er wordt een vormingsattest voorzien

 

PROGRAMMA

Dag 1
“What’s in a name: Jongdementie?”
over de medische aspecten van dementie op jonge leeftijd op 30/09/2021

Professor Sebastiaan Engelborghs licht op een begrijpbare manier de medische aspecten van jongdementie toe: wat is dementie, welke vormen zijn er, hoe komt men tot een diagnose, welke behandelingen (zowel medicamenteus als niet- medicamenteus) zijn er momenteel voorhanden.

Professor dokter Sebastiaan Engelborghs is als neuroloog werkzaam in UZ Brussel, Center for Neurosciences VUB en BIODEM UAntwerpen.

 

Dag 2
“De onbegrepen de
mentie”
Fronto-Temporale dementie met extra aandacht voor seksualiteitsbeleving op 21/10/2021

Fronto-Temporale Dementie (FTD) komt vooral bij jonge mensen voor en is voor velen een onbekende vorm van dementie. Door de aantasting van de voorste delen van de hersenen kunnen gedragsveranderingen of taalstoornissen optreden.

Ria Caers, dementie-expert bij ECD Tandem, heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in FTD. Zij zal de verschillende vormen toelichten maar vooral ook inzoemen op tips om met het ‘andere’ gedrag of het verminderd taalvermogen om te gaan.

Zij zal ook bijzondere aandacht schenken aan het thema ‘seksualiteit’ bij mensen met jongdementie.

 

Dag 3
“De vergeten dementie”
Lewy Body Dementie met extra aandacht voor de mantelzorger op 25/11/2021

Het uitleven van je dromen, visuele hallucinaties, fluctuaties in tempo van denken, alertheid, motoriek, emoties, … Allemaal symptomen van een minder bekende maar toch vaak voorkomende vorm van dementie, namelijk Lewy Body Dementie. Vaak wordt deze vorm van dementie nog niet herkend omdat er gewoon weg nog onvoldoende kennis over is bij hulpverleners. Hoog tijd om je bij te scholen!

Karolien Verschueren, dementie-expert bij ECD Tandem, verdiepte zich in deze vergeten vorm van dementie en neemt jullie mee in haar verhaal.

Zij zal ook bijzondere aandacht schenken aan ‘de vergeten andere’ namelijk de mantelzorger.

 

Dag 4
“Alles goed geregeld?”
Juridische aspecten bij jongdementie op 16/12/2021

Maakt dementie onbekwaam?

Mensen met jongdementie vertoeven nog in een heel andere sociale situatie dan oudere mensen met dementie.
Vaak werken ze nog, zijn er nog (jonge) kinderen in huis, loopt er nog

een lening op hun aangekochte huis, … De noodzaak om allerlei maatregelen te nemen dringt zich op.

Advocaat Erik Langerock is gespecialiseerd in medisch recht en schrijver van het boek ‘Maakt dementie onbekwaam’.
Samen met neuroloog Anna Vakaet vormt hij ‘De kloof overbrugd’, een organisatie die lezingen geeft waarin de juridische aspecten worden vertaald in mensentaal,  oplossingsgericht en met voorbeelden uit de praktijk.

 

Dag 5
“Het zijn de kleine dingen die het doen”
Zinvolle dagbesteding bij mensen met dementie op jonge leeftijd

Hoe kan je als persoon met jongdementie nog een goed leven hebben?
Je nuttig voelen en plezier maken zijn behoeften die ook zij nog hebben.

Het vergt van professionele hulpverleners en mantelzorgers de nodige empathie om je in te leven in deze noden van de persoon met dementie . Het vergt eveneens een kunnen loslaten van eigen verwachtingen om te kunnen komen tot die momenten en activiteiten waar de persoon met dementie zinvolheid en het gevoel van betekenis te zijn, kan ervaren.

Eén ding is hierbij belangrijk: zoek het niet te ver. Het zijn de kleine ‘gelukskes’ die het doen.

Elkaar bestuiven is het doel van deze namiddag. En dit door hulpverleners uit verschillende settings maar ook door de deelnemers zelf.

 

Klik hier om je in te schrijven voor de volledige opleiding of voor afzonderlijke dagen