Herentals

De Familiegroep Dementie Regio Herentals (Vlaamse Alzheimer Liga) brengt lotgenoten samen in een gemoedelijke sfeer waar ze hun verhaal kwijt kunnen, tips en ervaringen kunnenn uitwisselen, hun zorgen kunnen uiten, … Soms kan er een spreker worden gevraagd met specifieke informatie, maar de kracht van de familiegroep komt vanuit de groep zelf. Leren van elkaar, luisteren naar elkaar.

De data van de Praatcafés en Familiegroepen te Herentals van 2018 zijn de volgende:

WOE 18 APRIL 18U00 TOT 20U00
PRAATCAFE
THEMA: “thuis in thuiszorg”: welke diensten? Wat doen ze? Wat kost het?
Waar zijn ze?
SPREKER: Bieke van Gils, Thuiszorgcentrum
PLAATS: LDC Convent2, Augustijnenlaan 26/1

DO 17 MEI 14U00 TOT 16U00
FAMILIEGROEP
THEMA: dementievriendelijke woonomgeving
SPREKER: ergotherapeut Thuiszorgcentrum, referentiepersoon dementie
PLAATS: WZC Zilverlinde, Berkenstraat 15, Olen

VRIJ 1 JUNI 14U00 TOT 16U00
FAMILIEGROEP
THEMA: omgaan met mensen met dementie doorheen de verschillende
stadia, zowel in de thuissituatie als in het WZC.
SPREKER: s-plus Mantelzorg en Marianne Neefs – referentiepersoon
dementie
PLAATS: WZC St Anna, Vorselaarsebaan 1

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Dany Vrydag
014 70 31 80
dany.vrydag@telenet.be of familiegroep.dementie.herentals@telenet.be

www.familiegroepdementie-herentals.be