Wat is een OPD?

Wat is een overlegplatform dementie (OPD)?

Een OPD is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving.
De meerwaarde van een OPD betaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit.

Het OPD in de zorgregio Turnhout is een samenwerkingsinitiatief van SEL Kempen en ECD Tandem. Het voorzitterschap wordt opgenomen door ECD Tandem.

Er wordt 3 maal per jaar een OPD georganiseerd.

Indien u zelf ook iets wil bijdragen op een volgend OPD, mag u contact opnemen met ECD Tandem of SEL Kempen.