Pilootversie CASCADE-model definitief goedgekeurd op derde stuurgroep CASCADE in Lille

Pilootversie CASCADE-model definitief goedgekeurd op derde stuurgroep CASCADE in Lille

De tien partners van het CASCADE-project kwamen op 19 en 20 september samen in de Universiteit van Lille in Frankrijk. Tijdens deze twee dagen werd, na maanden van intensieve samenwerking en diverse onderzoeksactiviteiten, de eerste versie van het innovatieve zorgmodel unaniem goedgekeurd. Het Vlaamse referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie dat we op 25 oktober lanceerden, vormde een grote inspiratiebron voor het CASCADE-model. Dit model ‘bevordert een krachtgerichte benadering van persoonsgerichte zorg om de zelfstandigheid en kwaliteit van leven te maximaliseren voor personen die leven met dementie in de gemeenschap’ (mission statement). Vertrekkend vanuit de vijf basispijlers en zeven componenten van het model wordt nu verder nagedacht over de concrete toepassing.

De volgende stap is het testen en evalueren van het model bij de verschillende partners. Een tweede belangrijke output van het project is het concept en de blauwdruk van ‘vakantie met zorg voor personen die leven met dementie’. Dit maakt integraal onderdeel uit van de visie en de missie van het project. Bestaande initiatieven worden versterkt en een nieuw aanbod wordt ontwikkeld. Het volledige model tonen we voor de eerste keer aan het publiek op 29 oktober tijdens een posterpresentatie op de Alzheimer Europe-conferentie in Barcelona.