Projectverloop

2015-05-08 - KAVA - Apotheek Melkmarkt - Antwerpen_052Verloop FAZODEM-project

FASE 1
Bij de start van het FAZODEM-project werd een nulmeting uitgevoerd bij een aantal apothekers. Hierbij werd gefocust op de huidige situatie in de apotheek: wat weten de apothekers over dementie, welke rol willen ze opnemen, wat loopt er minder goed?
Deze peiling toonde aan dat apothekers wel degelijk zeer gemotiveerd zijn om een rol op zich te nemen. Toch voelen ze zich vandaag niet zelfzeker genoeg en hebben ze duidelijk nood aan informatie en extra ondersteuning. De belangrijkste knelpunten die uit het onderzoek naar voor kwamen zijn: te weinig beschikbaar ondersteunend materiaal, tijdsgebrek en een te beperkte kennis over o.a. ondersteuningsaanbod en verloop van de diagnose. Op basis van deze resultaten werden tijdens de eerste fase van het project verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

FASE 2
In de tweede fase ging een pilootproject van start waarbij de ontwikkelde materialen in de praktijk werden uitgetest en beoordeeld. Een dertigtal apothekers uit de regio Hoboken-Wilrijk en Boom namen deel aan het proefproject. Ze kregen twee maanden de tijd om de hulpmiddelen in de apotheek te gebruiken en zowel positieve als negatieve ervaringen te melden.

FASE 3
Op basis van deze feedback uit het pilootproject werden de materialen in de derde fase aangevuld en geoptimaliseerd. Het resultaat is terug te vinden in de kaft: “Farmaceutische zorg voor personen met dementie.”

Pilootapotheker: “Dit project toont aan dat patiënten voor meer dan hun medicatie alleen in de apotheek terecht kunnen. Het materiaal maakt het bovendien gemakkelijker om ook de mantelzorger rechtstreeks aan te spreken.”