Uitrol naar Vlaanderen

2015-05-08 - KAVA - Apotheek Melkmarkt - Antwerpen_096Uitrol naar Vlaanderen

Het FAZODEM-project zal de komende jaren verder worden uitgerold en opgeschaald op Vlaams niveau door het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), nog steeds in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Naast een verdere verdieping van de wetenschappelijke literatuur en het up-to-date houden en aanvullen van de FAZODEM-kaft, zal ook een opleiding over farmaceutische zorg bij personen met dementie worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Updates hierover mag je op deze pagina verwachten.