Symposium 21/09/20

Digitaal symposium: Op weg naar betere dementiezorg

Maandag 21 september 2020, WereldAlzheimerdag

Interactief digitaal event

Op deze studiedag kijken we samen met de zorg- en welzijnssector naar hoe we nog betere zorg voor mensen met dementie kunnen organiseren. Docent Koen Geenen (Thomas More) geeft ons een aantal concrete tips en adviezen over verandertrajecten in de zorg. Prof. Hilde Verbeek (Maastricht

University) licht het concept ‘zorgomgevingen’ voor mensen met dementie toe, alsook wat dit betekent in de thuiszorg, de residentiële zorg en in ziekenhuizen. Nicci Gerrard, bekend als de helft van het thrillerduo Nicci French, leest ons enkele fragmenten uit haar boek ‘What dementia teaches us about love’ voor en praat met collega Jan Steyaert over haar eigen ervaringen met haar vader en over de John’s Campaign die voor mantelzorgers in het ziekenhuis een revolutie betekende. De Vlaamse Werkgroep Dementie stelt haar eerste manifest voor. Wat vinden mensen met dementie belangrijk?

Ook geven we het woord aan zes goede praktijken. In januari 2019 kondigde een call van de Vlaamse overheid de mogelijkheid aan om als pilo

otproject een jaar lang begeleiding en coaching bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie te krijgen. Een onafhankelijke jury selecteerde hierop twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee intersectorale initiatieven. Van april 2019 t.e.m. maart 2020 kregen zij continu ondersteuning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Wat hebben zij op een jaar tijd verwezenlijkt? Waar zijn ze op gebotst? Waar dromen ze nog van? … Aan de hand van een ambassadeursfilmpje en een draaiboek stellen de zes pilootprojecten u graag hun resultaten voor.

Minister Beke sluit de dag af met een vooruitblik op de toekomst van de zorg voor en de ondersteuning van mensen met dementie in Vlaanderen.

Info en inschrijven? KLIK HIER