Zes pilootprojecten

April 2019 – september 2020: zes pilootprojecten bij het referentiekader dementie

Van april 2019 tot april 2020 werkten zes zorgvoorzieningen samen met ons aan nog betere persoonsgerichte zorg voor hun patiënten, bewoners en cliënten met dementie. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid en Cera werden zij een jaar lang begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en werden zo ambassadeur van het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg dat we in 2018 publiceerden. Via een brainstormmethodiek selecteerden ze elk enkele thema’s om een jaar lang aan te werken: de anamnese, de inrichting, het verspreiden van persoonsgerichte info binnen het team, de opstart van een werkgroep dementie, het ondersteunen van de mantelzorgers, … Elke organisatie stelde een veranderteam samen, dat bestaat uit 4 tot 20 medewerkers met een verschillend profiel. Een keer per maand kwamen ze samen om de geselecteerde thema’s verder uit te werken. Ze bevroegen en inspireerden hun collega’s op de werkvloer en dachten na over de manier waarop ze ook de mantelzorgers en mensen met dementie hierin konden betrekken.

Hun ambassadeursfilmpjes kan je hieronder bekijken:

Het compilatiefilmpje vind je door te klikken op deze link.

Hun ervaringen kan je lezen in de publicatie ‘Onderweg naar betere dementiezorg‘ (2020).

In 2021 komen er twintig nieuwe pilootprojecten aan. De link naar de oproep vind je hier

 

Herlinde Dely, die de eerste zes pilootprojecten begeleidde, gaf een interview aan Soulcenter over haar ervaringen en de lessons learned. Het interview kan je hier bekijken.