Vermissing van mensen met dementie

Vermissing van mensen met dementie

Naar aanleiding van de recente berichten in de media rond vermissing van enkele mensen met dementie benadrukken we het belang van een goed en ethisch onderbouwd beleid terzake. Het thema vermissing betekent in essentie dat je de balans vindt tussen iemands autonomie ondersteunen en zijn veiligheid bewaken. Heeft de persoon meer behoefte aan beweging of is er risico op dwaalgedrag, dan is het de taak van de zorgverlener om met hem en zijn naasten een brede dialoog aan te gaan en om samen te zoeken naar die aanpak die op dat moment het meest aansluit bij zijn behoeften.

Het preventief invullen van een vermissingsfiche of het gebruik maken van het vermissingsprotocol is aangewezen. Samenwerken met politiediensten is hierbij cruciaal om geen tijd te verliezen bij een eventuele vermissing! Wij ontwikkelden hiervoor samen een handig boekje dat kan dienen als vormingsmateriaal binnen zorgorganisaties en dienstig is bij opleidingen van agenten. Meer info bij je regionaal expertisecentrum dementie in de buurt.

In het Vlaams parlement werd over de recente gebeurtenissen aan minister Vandeurzen een actuele vraag gesteld.

Naar aanleiding van de recente actualiteit rond vermiste personen met dementie in de vrieskoude, schreven we vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ook een opiniestuk voor Sociaal.Net. Je kan de integrale tekst hier lezen.