Zorgvolmacht bij dementie

Het is voor sommige meerderjarige personen niet meer mogelijk om zelf beslissingen te nemen m.b.t. hun goederen en soms zelfs m.b.t. hun persoon. In dat geval wordt vaak, op verzoek van een belanghebbende, door de Vrederechter een bewindvoerder aangesteld. Maar het hoeft niet noodzakelijk op deze manier te gebeuren. Je kan het beheer over jouw goederen (o.m. het betalen van rekeningen, verkoop van een huis, het beheren van bepaalde gelden…) en over jouw persoon al vooraf toekennen aan één of meerdere personen. Dit kan via de zogenaamde ‘zorgvolmacht’. Sinds 1 maart 2019 biedt een zorgvolmacht nog meer mogelijkheden, doordat je naast financiële zaken ook schikkingen kan treffen over je persoon. Zo kan je aan de lasthebbers de opdracht geven om erover te waken dat je alle noodzakelijke zorgen krijgt. Je kan op voorhand al vastleggen in welk woonzorgcentrum je desgevallend wenst opgenomen te worden enz. In deze interactieve vorming maak je kennis met enkele basisprincipes over de zorgvolmacht en krijg je enkele nuttige tips en tricks voor het opstellen ervan.

Jouw activiteit op deze kalender? Dat kan! Vul via deze link alle gegevens in en, na goedkeuring, plaatsen we deze graag online.

Je toegevoegde activiteit verschijnt tegelijk op dementie.be, alzheimerliga.be, jongdementie.info, onthoumens.be, dementieennu.info.