Actueel

Tandzorg en dementie

Op 20 maart werd in Wuustwezel op initiatief van WZC De Bijster in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een minisymposium georganiseerd rond dementie en tandzorg. Mond- en tandzorg krijgen terecht meer aandacht in de ouderenzorg. Door cognitieve - en gedragsmoeilijkheden verloopt het uitvoeren van deze zorg bij personen met dementie soms niet als vanzelf. Vanuit een continue aandacht voor kwaliteitsverbetering in de zorg voor personen met dementie zochten medewerkers van De Bijster samen met tandarts Van Meir naar handelwijzen die hier een antwoord op kunnen geven. Je vindt bij 'lees verder' de presentaties van dit minisymposium.

Lees verder >

Laureaten projectoproep ‘deMENSindezorg’ bekend

Twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee thuiszorgvoorzieningen gaan in 2019 aan de slag rond de zes fundamenten van goede zorg uit het referentiekader en worden hierin begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze zullen werken aan een gebalanceerde beeldvorming over dementie, zo gewoon mogelijk leven, autonomie en geborgenheid, afgestemde zorg, het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers en vorming voor de medewerkers en vrijwilligers.

Lees verder >

Risico op dementie is fors te verlagen

Hoewel hoge leeftijd de belangrijkste risicofactor is voor dementie, spelen er nog andere risicofactoren mee waar we wel invloed op hebben. Zo zijn er beschermende factoren zoals gezonde voeding, matig met alcohol, voldoende fysieke activiteit, sociaal en cognitief actief blijven. Twee derde van de Vlamingen weten helaas niet dat met een gezonde leefstijl het risico op dementie daalt.

Lees verder >

'I will never forget you' – Geef iemand bijzonder een hartistiek geschenk

Met ‘I will never forget you’ realiseerden David Boon en Karlijne Moons een uniek zeefdrukproject over dementie. Ze hebben met hun initiatief ook een prachtig doel voor ogen: door hun kunstwerken het (zorg)onderzoek rond dementie steunen.

Lees verder >

Vermissing van mensen met dementie

Naar aanleiding van de recente berichten in de media rond vermissing van enkele mensen met dementie benadrukken we het belang van een goed en ethisch onderbouwd beleid terzake. Het thema vermissing betekent in essentie dat je de balans vindt tussen iemands autonomie ondersteunen en zijn veiligheid bewaken.

Lees verder >