Actueel

Integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie gelanceerd

Thema'sOp vraag van de netwerkgroep Kleinschalig Genormaliseerd Wonen gaf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de opdracht aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen tot het schrijven van een integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Op 25 oktober 2018 werd het werk voorgesteld op een symposium in het Vlaams Parlement, symbolisch in het hart van de politieke besluitvorming. Het referentiekader dementie is een sectoroverschrijdend document dat zich richt tot elke actor die direct of indirect betrokken is bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers: thuiszorgvoorzieningen in de breedste zin van het woord, diverse woonvormen voor mensen met dementie en ziekenhuizen.

Lees verder >

Nieuwe financiering geeft mensen met jongdementie en hun families hoop

Minister Vandeurzen trekt meer dan 3 miljoen uit ter ondersteuning van mensen met jongdementie die noodgedwongen naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen. Vorige maand trokken verschillende familieleden in de media aan de alarmbel. Met resultaat!

Lees verder >

Campagne SaniMemorix zet preventie van dementie op de kaart

Op de internationale Alzheimerdag, vrijdag 21 september 2018, wordt een publiekscampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor die relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen.

Lees verder >

Jongdementie: een financiële strop bij transfer naar een woonzorgcentrum?

Gezinnen van mensen met jongdementie vallen overal door de mazen van het net, terwijl de kosten van hun zorgnoden erg hoog kunnen oplopen. Sommigen dreigen in de armoede terecht te komen. Dat schreven De Standaard en Knack en konden we ook zien in een beklijvende reportage van het VRT-journaal.

Lees verder >

Memorandum voor een dementievriendelijke gemeente

Mensen met dementie maken normaal deel uit van de samenleving en 70% van hen woont thuis. Lokale overheden zijn mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van hun burgers. Daarom stelden de expertisecentra dementie en de Alzheimer Liga Vlaanderen een memorandum op richting lokale verkiezingen.

Lees verder >