Actueel

De (huis)apotheker: een belangrijke actor voor goed afgestemde dementiezorg!

Thema'sApothekers sensibiliseren voor farmaceutische zorg bij dementie en daardoor hun kwaliteit van zorg en ondersteuning verhogen in relatie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers. Dat is wat FAZODEM beoogt. Apothekers zijn immers een laagdrempelig aanspreekpunt waar je ook in alle discretie in gesprek kunt gaan over een 'niet-pluis'-gevoel, over medicijnen bij dementie en over wat mensen verder nog bezighoudt.

Lees verder >

Fietsen voor dementievriendelijkheid - Jean fietst weer vanaf 13 juni!

Enkele jaren geleden organiseerde Jean een fietstocht voor het goede doel en dat wil hij dit jaar opnieuw doen met een unieke actie: ‘Fietsen voor Dementievriendelijkheid’. De opbrengst zal verdeeld worden over de Alzheimer Liga Vlaanderen (ondersteuning mantelzorgers), Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (professionele ondersteuning) en het Mady Browaeys Fonds (KU Leuven – onderzoekseenheid rond frontotemporale dementie).

Lees verder >

Lancering oproep tot actie: 'Samen naar een dementievriendelijk Vlaanderen'

Met de oproep tot actie: ‘Samen naar een dementievriendelijk Vlaanderen’ roepen VVSG, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en de Vlaamse Ouderenraad op tot actie. Niet zonder meer, maar geïnspireerd door de mensen achter de cijfers.

Lees verder >

Eerste Nederlandstalige boek over Lewy Body dementie is verschenen

‘Lewy body dementie’ of kortweg ‘LBD’ is na de ziekte van Alzheimer en herseninfarcten de derde belangrijkste oorzaak van dementie. LBD is dus zeker geen zeldzame ziekte. Toch hebben de meeste mensen er nog nooit van gehoord. Ook artsen die niet gespecialiseerd zijn in de materie kennen de aandoening vaak niet of niet voldoende. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het herkennen van de ziekte. In een overgrote meerderheid van de gevallen krijgt de patiënt eerst een andere diagnose, doorgaans een andere vorm van dementie.

Lees verder >

Het referentiekader dementie: pilootprojecten en een wedstrijd voor hogescholen

Thema'sHet is van groot belang dat elke nieuwe generatie studenten in een zorg- of welzijnsopleiding vertrouwd is met afgestemde, persoonsgerichte zorg. Het Expertisecentrum ontwikkelde daarom een educatief pakket voor studenten uit een bachelor- of HBO5-opleiding. Ben je docent in een (hoge)school? We dagen ook jou uit om actief met het referentiekader dementie aan de slag te gaan!

Lees verder >