Actueel

Vermissing van mensen met dementie

Naar aanleiding van de recente berichten in de media rond vermissing van enkele mensen met dementie benadrukken we het belang van een goed en ethisch onderbouwd beleid terzake. Het thema vermissing betekent in essentie dat je de balans vindt tussen iemands autonomie ondersteunen en zijn veiligheid bewaken.

Lees verder >

Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ schiet opnieuw uit de startblokken!

Vandaag is het zover: dan gaat de vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ online. Tot april van dit jaar zullen er o.a. wekelijks nieuwe videogetuigenissen online verschijnen over thema’s die ertoe doen.

Lees verder >

Op ons kan je rekenen!

Wij blikken terug op een boeiend 2018. Maar we kijken ook al vooruit. Daarom presenteren we in aanloop naar 2019 graag in primeur ons memorandum dat we namens alle expertisecentra dementie in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen opmaakten richting de verkiezingen in 2019.

Lees verder >

Integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie gelanceerd

Thema'sOp vraag van de netwerkgroep Kleinschalig Genormaliseerd Wonen gaf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de opdracht aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen tot het schrijven van een integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Op 25 oktober 2018 werd het werk voorgesteld op een symposium in het Vlaams Parlement, symbolisch in het hart van de politieke besluitvorming. Het referentiekader dementie is een sectoroverschrijdend document dat zich richt tot elke actor die direct of indirect betrokken is bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers: thuiszorgvoorzieningen in de breedste zin van het woord, diverse woonvormen voor mensen met dementie en ziekenhuizen.

Lees verder >

Nieuwe financiering geeft mensen met jongdementie en hun families hoop

Minister Vandeurzen trekt meer dan 3 miljoen uit ter ondersteuning van mensen met jongdementie die noodgedwongen naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen. Vorige maand trokken verschillende familieleden in de media aan de alarmbel. Met resultaat!

Lees verder >