Actueel

Laureaten projectoproep ‘deMENSindezorg’ bekend

Twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee thuiszorgvoorzieningen gaan in 2019 aan de slag rond de zes fundamenten van goede zorg uit het referentiekader en worden hierin begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze zullen werken aan een gebalanceerde beeldvorming over dementie, zo gewoon mogelijk leven, autonomie en geborgenheid, afgestemde zorg, het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers en vorming voor de medewerkers en vrijwilligers.

Lees verder >

Risico op dementie is fors te verlagen

Hoewel hoge leeftijd de belangrijkste risicofactor is voor dementie, spelen er nog andere risicofactoren mee waar we wel invloed op hebben. Zo zijn er beschermende factoren zoals gezonde voeding, matig met alcohol, voldoende fysieke activiteit, sociaal en cognitief actief blijven. Twee derde van de Vlamingen weten helaas niet dat met een gezonde leefstijl het risico op dementie daalt.

Lees verder >

'I will never forget you' – Geef iemand bijzonder een hartistiek geschenk

Met ‘I will never forget you’ realiseerden David Boon en Karlijne Moons een uniek zeefdrukproject over dementie. Ze hebben met hun initiatief ook een prachtig doel voor ogen: door hun kunstwerken het (zorg)onderzoek rond dementie steunen.

Lees verder >

Vermissing van mensen met dementie

Naar aanleiding van de recente berichten in de media rond vermissing van enkele mensen met dementie benadrukken we het belang van een goed en ethisch onderbouwd beleid terzake. Het thema vermissing betekent in essentie dat je de balans vindt tussen iemands autonomie ondersteunen en zijn veiligheid bewaken.

Lees verder >

Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ schiet opnieuw uit de startblokken!

Vandaag is het zover: dan gaat de vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ online. Tot april van dit jaar zullen er o.a. wekelijks nieuwe videogetuigenissen online verschijnen over thema’s die ertoe doen.

Lees verder >