Actueel

Het gebruik van contrasten in de zorg

Thema'sContrasten zijn bevorderlijk voor de goede waarneming en het gebruik van onze bebouwde omgeving. Ze kunnen immers bijdragen tot de algemene herkenbaarheid en oriëntatie binnen een gebouw, functioneel ingezet worden om de bruikbaarheid te verhogen en een belangrijke impact hebben op de veiligheid (accentuering van niveauverschillen of obstakels). Maar hoe zit dat dan in het ontwerpen voor personen met dementie? We stellen je graag de rekentool van het WTCB voor.

Lees verder >

Oproep: deel jouw goede praktijken over intergenerationeel samenwerken

Ben je in jouw woonzorgcentrum, gemeente/stad of school bezig met de uitrol van een ‘generatie-overschrijdend concept’, laat dat dan voor 30 juni 2019 weten aan tine.mous@politeia.be en/of vul deze vragenlijst in. Dat laatste neemt hooguit een minuutje in beslag. Een jury zal nadien de meest inspirerende ideeën weerhouden om in de publicatie op te nemen.

Lees verder >

Extra zorg voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra gespreid over Vlaanderen

1.800 mensen hebben in Vlaanderen de formele diagnose jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag vrijgemaakt van ruim 3 miljoen euro.

Lees verder >

De (huis)apotheker: een belangrijke actor voor goed afgestemde dementiezorg!

Thema'sApothekers sensibiliseren voor farmaceutische zorg bij dementie en daardoor hun kwaliteit van zorg en ondersteuning verhogen in relatie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers. Dat is wat FAZODEM beoogt. Apothekers zijn immers een laagdrempelig aanspreekpunt waar je ook in alle discretie in gesprek kunt gaan over een 'niet-pluis'-gevoel, over medicijnen bij dementie en over wat mensen verder nog bezighoudt.

Lees verder >

Fietsen voor dementievriendelijkheid - Jean fietst weer vanaf 13 juni!

Enkele jaren geleden organiseerde Jean een fietstocht voor het goede doel en dat wil hij dit jaar opnieuw doen met een unieke actie: ‘Fietsen voor Dementievriendelijkheid’. De opbrengst zal verdeeld worden over de Alzheimer Liga Vlaanderen (ondersteuning mantelzorgers), Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (professionele ondersteuning) en het Mady Browaeys Fonds (KU Leuven – onderzoekseenheid rond frontotemporale dementie).

Lees verder >