Actueel

Zomerkamp voor kinderen van een ouder met (jong)dementie

Van 21 t.e.m. 24 augustus 2020 gaan we met kinderen tussen 6 en 21 jaar op weekend naar de Ardennen, samen met hun gezonde ouder. We voorzien een mix van ontspanning en psycho-educatie, zowel voor de kinderen/jongeren als voor de ouders. Het kamp zal volledig gratis zijn, dankzij de inkomsten van de Warmste Week 2019.

Lees verder >

Dementie onder de aandacht tijdens de boekenbeurs

Begin deze maand was er weer de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen, en ook deze keer waren onze publicaties te vinden bij diverse standhouders. Maar ook anderen kwamen er hun werk over dementie voorstellen, zoals Nicci Gerrard, Wannes Deleu, Marnix Peeters en Ivo Victoria. Op onze website blikken we uitgebreid terug!

Lees verder >

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen goed vertegenwoordigd op de 29ste Alzheimer Europe-conferentie

Van 23 tot 25 oktober vond in de Nederlandse stad Den Haag de 29ste Alzheimer Europe-conferentie plaats. Bijna 1000 deelnemers van over heel de wereld wisselden tijdens een intensieve driedaagse goede praktijken uit en bouwden samen aan optimale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten over de grenzen heen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen was goed vertegenwoordigd in het conferentieprogramma

Lees verder >

Terugbetaling alzheimerremmers: ‘het kind niet met het badwater weggooien’

Recent vernamen we dat het RIZIV overweegt om de terugbetaling van de cholinesterase-inhibitoren te schrappen vanaf 1 juli 2020 voor nieuwe patiënten. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen pleit voor een genuanceerd beeld over het gebruik van deze medicijnen: betaal terug als de behandeling effect heeft, zorg ervoor dat een startdatum ook meteen een stop-perspectief heeft en schenk aandacht aan zowel ziekte- als zorgdiagnostiek en mantelzorgondersteuning.

Lees verder >

FTD Best Practice

Op deze pagina vind je het document ‘Frontotemporale dementie: best practice diagnostiek en management’. In dit document zijn de meningen en adviezen van de Nederlands-Vlaamse FTD-expertgroep op het gebied van frontotemporale dementie (FTD) verwoord. De expertgroep werd in 2007 opgericht op initiatief van Alzheimer-Nederland vanwege een groeiende behoefte aan informatie en expertise op het gebied van FTD. Het document beoogt geen op medische bewijsvoering gebaseerde richtlijn te zijn, maar beschrijft de werkwijze van de experts.

Lees verder >