Actueel

Symposium referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Project ‘Integraal referentiekader kwaliteit van leven en zorg voor personen met dementie’Op 25 oktober 2018 stellen we de publicatie officieel voor op een symposium met nationale en internationale sprekers. Naast een uitgebreide toelichting bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg, komen heel inspirerende sprekers aan bod.

Lees verder >

Terugblik boekpresentatie ‘Dementie, onze zorg’

Op 4 mei presenteerde Elena de Ru in Gent het boek ‘Dementie, onze zorg’ dat ze schreef met haar nicht uit de USA. Beide auteurs putten samen uit hun rijke ervaring als mantelzorger. En dat is juist zo interessant voor professionele hulpverleners!

Lees verder >

Uitnodiging rondetafelgesprekken dementievriendelijke gemeente/stad

Op 6 en 18 juni vinden twee rondetafelgesprekken plaats waarin we vanuit een breedhoeklens naar het thema 'dementievriendelijke gemeenten' kijken: wat kan anders, beter, sterker, meer, … Het resultaat? Een gedragen oproep die lokale besturen helpt om dementievriendelijke ambities te vertalen naar actie.

Lees verder >

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kleurt Zuid-Koreaans

Thema'sOp 12 april verwelkomden we een 25-koppige delegatie uit Zuid-Korea. Tijdens een goedgevuld programma vertelden Jurn Verschraegen, Jan Steyaert en Olivier Constant over actuele thema’s van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ann Baeyens, raadgever ouderenzorg van minister Jo Vandeurzen, gaf daarnaast meer toelichting op de visie van het huidige Dementieplan Vlaanderen.

Lees verder >

Terugblik Inspiratiedag Referentiepersonen Dementie

Op 19 april vond in Brussel dag 10 van de opleiding tot referentiepersoon dementie plaats. Alle cursisten zakten die dag af naar de gebouwen van Kind & Gezin en konden er kennismaken met een aantal specifieke thema’s die in de opleiding weinig aan bod kwamen.

Lees verder >