Vrijwilligers

Op deze pagina vindt u meer informatie bij de toepassing ‘Vrijwilligers bij personen met dementie’.

  • Aanvullende literatuur
  • Inspirerende praktijken

 

Aanvullende literatuur

  • Greenwood, D. E., Gordon, C., Pavlou, C., & Bolton, J. V. (2016). Paradoxical and powerful: Volunteers’ experiences of befriending people with dementia. Dementia, 1471301216654848.
    Fulltext: klik hier.
  • Hall, C. L., Brooke, J., Pendlebury, S. T., & Jackson, D. (2017). What is the impact of volunteers providing care and support for people with dementia in acute hospitals? A systematic review. Dementia, 1471301217713325.
  • Orthmann, L. (2017). Een maatje voor jonge mensen met dementie. Denkbeeld, 29(3), 32-34.
  • Van der Ploeg, E. S., Walker, H., & O’connor, D. W. (2014). The feasibility of volunteers facilitating personalized activities for nursing home residents with dementia and agitation. Geriatric Nursing, 35(2), 142-146.

 

Het Ventiel, buddywerking voor mensen met jongdementie

In 2012 fietste Patrick, een man met jongdementie uit Kortrijk, voor het project Te Gek?! de Mont Ventoux op. Hij kreeg hierbij een buddy toegewezen, Rick de Leeuw, die hem steunde tijdens de intensieve voorbereiding. Patrick had nog nooit op een koersfiets gezeten, maar stond open voor een nieuwe uitdaging na de moeilijke diagnose dementie. Het werd een schitterende ervaring, waarbij het zelfvertrouwen, de vriendschap en nieuwe perspectieven groeiden. Niet veel later ontstond bij Gudrun, de vrouw van Patrick, het idee om een buddywerking voor mensen met jongdementie op te richten. In 2012 zag Het Ventiel het licht. Intussen zijn meer dan veertig mensen met jongdementie aangesloten. Verschillende keren per week ontmoeten personen met dementie, hun naasten en buddy’s elkaar om ontspannende of inspannende activiteiten te doen en grenzen te verleggen: paardrijden, schilderen, minigolf, wandelen, fitnessen, zingen … Het Ventiel legt de klemtoon op plezier maken en niet op de aandoening. Mensen met dementie krijgen er de kans om nieuwe hobby’s te verkennen, iets wat velen opnieuw zelfvertrouwen geeft nadat ze merken dat de vroegere dagbesteding moeilijker wordt. Wanneer de groep op stap gaat, draagt iedereen zonder onderscheid het logo van Het Ventiel, zowel de personen met dementie, de buddy’s als de familieleden. Het Ventiel werkt enkel met vrijwilligers. Iedereen die zich geroepen voelt, kan aansluiten. In 2016 won het initiatief de ProF-award voor organisatie in de zorg en in 2018 de EFID-award.

Geïnspireerd door Het Ventiel, ontstonden er in Vlaanderen verschillende buddyprojecten voor mensen met jongdementie.

Contactgegevens: www.hetventiel.be.

 

Een persoonsgerichte vrijwilligerswerking (Australië)

Het ziekenhuis in het Australische Bega richtte enkele jaren geleden, naar aanleiding van een masterproef, een dementiespecifieke, persoonsgerichte vrijwilligerswerking op. Dit met als doel om het emotioneel en psychologisch welbevinden van patiënten met dementie en/of een delier te optimaliseren. De vrijwilligers begeleiden één-op-éénactiviteiten en organiseren ook groepsmomenten. Vooral op de piekmomenten van de dag, tussen 8 en 12.30 uur en tussen 15 en 19 uur, zijn ze aan het werk. Omdat mensen met dementie een hoog risico op delier hebben, zetten de vrijwilligers specifiek in op preventie en ondersteuning, door oriëntatie aan te bieden (o.a. met hoorapparaat en bril), door te ondersteunen bij de maaltijden, door ervoor te zorgen dat mensen voldoende drinken, door lichte beweging en mobilisatie. Luisteren naar muziek, samen naar een film kijken, hand- en voetmassages geven en met elkaar praten zijn de meest voorkomende activiteiten. Het opleidingsprogramma van de vrijwilligers bestaat uit acht sessies, verspreid over vier dagen. De deelnemers krijgen een grondige inleiding in persoonsgerichte zorg, veilig stappen, maaltijdzorg en het voedingsgamma, en positionering en maaltijdbegeleiding bij slikproblemen. Tot slot is er een extra opleidingsdag waarop verschillende aspecten van werken in het ziekenhuis, zoals infectiecontrole, beschermende kledij en hoorapparaten toegelicht worden.

Na zes maanden werd de vrijwilligerswerking geëvalueerd en positief bevonden: mensen met een cognitieve problematiek hadden een hoger gevoel van emotionele veiligheid, ondersteuning en kwaliteit van zorg.

Meer lezen? Klik hier.