Integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie gelanceerd

Op vraag van de netwerkgroep Kleinschalig Genormaliseerd Wonen gaf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de opdracht aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen tot het schrijven van een integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Op 25 oktober 2018 werd het werk voorgesteld op een symposium in het Vlaams Parlement, symbolisch in het hart van de politieke besluitvorming.

Het referentiekader dementie is een sectoroverschrijdend document dat zich richt tot elke actor die direct of indirect betrokken is bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers: thuiszorgvoorzieningen in de breedste zin van het woord, diverse woonvormen voor mensen met dementie en ziekenhuizen.

De auteurs doorzochten wetenschappelijke literatuur, visieteksten en richtlijnen en gingen in gesprek met tientallen personen met dementie, mantelzorgers, zorgverleners en managers. Het resultaat is een  inspirerend document dat zes fundamenten van goede zorg blootlegt: beeldvorming, normalisatie, autonomie in geborgenheid, afgestemde zorg, mantelzorgers en naasten en professionele zorgverleners en vrijwilligers.

Het referentiekader dementie werd gepubliceerd bij uitgeverij EPO en is te koop in onze e-shop.

De powerpointpresentatie van het symposium van 25/10/18 vindt u hier.

Een compilatiefilmpje van het symposium vindt u hier.

Are you interested in the free English summary of the reference framework for quality of life, housing and care for people with dementia, please contact herlinde.dely@dementie.be. 

Als aanvulling op het boek vindt de lezer op deze website o.a.

  • aanbevolen en aanvullende literatuur per thema
  • een overzicht van alle doelstellingen uit het boek
  • tientallen inspirerende praktijken uit Vlaanderen en de wereld (en de contactgegevens)
  • de bibliografie van het boek
  • een literatuurstudie over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie
  • een document met instrumenten om aspecten van zinbeleving in kaart te brengen

 

Foto’s: Leo De Bock