Meet Me @ M HKA

n_meet me @ muhkaVanaf april 2014 biedt het M HKA een bezoekersprogramma aan voor personen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Meet Me @ M HKA werd ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en is geïnspireerd op het succesvolle Meet Me at MoMA dat al sinds 2006 in New York loopt. Het M HKA is het eerste museum in België dat rondleidingen voor mensen met beginnende dementie organiseert.

De bedoeling is om mensen met beginnende dementie sociaal te betrekken en hen de mogelijkheid te geven om zich in groep uit te drukken. Het geheugen van mensen met beginnende dementie mag dan wel achteruit gaan, dat geldt niet voor de fantasie. Die blijft veel langer levendig. Door samen naar kunst te kijken, stimuleren we het zelfbewustzijn en de zelfexpressie van mensen met dementie. Het museum wordt zo ook een ontmoetingsplaats waar lotgenoten elkaar kunnen treffen. Het museum als rustige plek voor contemplatie, een veilige en stimulerende omgeving waar een betekenisvolle belevenis tot stand kan komen.

In tegenstelling tot het MoMA heeft het M HKA geen permanente tentoonstellingen. Gemiddeld om de drie maanden wijzigt de opstelling in het museum. Dat betekent dat de specifieke invulling van de rondleiding ook elke keer wordt aangepast. De interpretatie van een hedendaags kunstwerk is ook geen vaststaand gegeven. Vaak krijgt een werk pas betekenis door er met anderen over te praten. Een rondleiding waarin de eigen invulling wordt getoetst aan een breder kunsthistorisch perspectief levert dan ook interessante discussies op. Meet Me @ M HKA spitst zich toe op de persoonlijke beleving. Die kan nooit fout zijn. Het project werd wetenschappelijk ondersteund door de Universiteit Antwerpen. De universiteit voerde een observationele interventiestudie uit om na te gaan in welke mate Meet Me @ M HKA de emotionele en gedragsmatige kenmerken van personen met beginnende dementie verbetert en in welke mate dit project hun levenskwaliteit en die van de mantelzorgers kan verbeteren. Daarnaast zorgde de universiteit ook voor de opleiding van de museumgidsen. Het project wordt geleid door Prof. Dr. Sebastiaan Engelborghs, neuroloog en hoogleraar Neurowetenschappen-Neurochemie.

Meer info kan je vinden op de website of beluister de radioreportage die bij de start van het project werd uitgezonden.

De projecten in New York en Antwerpen inspireren ook andere regio’s. Zo werd o.a. in het Nederlandse Van Abbemuseum (Eindhoven) een speciaal programma voor mensen met dementie uitgewerkt onder de titel ‘Onvergetelijk Van Abbe’. Daarnaast maakte ook het Stedelijk Museum Amsterdam met het initiatief ‘Onvergetelijk Stedelijk’ kunst toegankelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De ontspannen, ongedwongen en positieve sfeer zijn in alle projecten een veilige basis om op verder te bouwen. Ook in Vlaanderen krijgen deze goede praktijken navolging. Zo werden in 2015 in de Rupelstreek een aantal dementievriendelijke rondleidingen gelanceerd. In ‘De Schatkist van mijn Verleden’ gaan twee lokale musea in dialoog over de streekgeschiedenis met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het Museum Rupelklei en het Heemmuseum Heymissen werkten samen met de lokale Scheldelandgidsen opleidingen op maat uit die de vaak nog erg rijke herinneringen aan de lokale geschiedenis op een creatieve en laagdrempelige manier aanreiken. Het project werd opgestart naar aanleding van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ en kwam vanuit de Provincie Antwerpen tot stand in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, regionaal expertisecentrum dementie Orion, Toerisme Rupelstreek, de Scheldelandgidsen en de twee lokale musea.