Preventie

Op deze pagina vindt u meer informatie bij de toepassing ‘Preventie’.

  • Beeldmateriaal
  • Aanbevolen en aanvullende literatuur
  • Inspirerende praktijken
Campagne SaniMemorix:Op de internationale Alzheimer dag, 21 september 2018, lanceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen en het Vlaams apothekersnetwerk de publiekscampagne SaniMemorix. Aan enkele stations werden vaccindoosjes uitgedeeld die wezen op de mogelijkheid de kans op dementie significant te doen dalen door op middelbare leeftijd rekening te houden met een aantal beïnvloedbare leefstijlfactoren. Uit data verzameld door Ipsos bleek immers dat een groot deel van de bevolking zich niet bewust is van de relatie tussen gezonde leefstijl en kans op dementie. De meeste burgers kennen alleen leeftijd en geslacht als risicofactor.

Deze campagne werd mogelijk gemaakt door de Vlaamse Gemeenschap..

Meer info over de campagne vind je hier.

Bekijk het filmpje over SaniMemorix hier.

 

Aanbevolen literatuur

  • Livingston, G., et al. (2017). Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet.
  • WHO (2019). Risk reduction of cognitive decline and dementia. WHO Guidelines.
    Fulltext: klik hier.
  • www.SaniMemorix.eu

Aanvullende literatuur

  • Deckers, K. (2017). The role of lifestyle factors in primary prevention of dementia (PhD). Maastricht NeuroPsych publishers.
  • Cations, M., Radisic, G., Crotty, M., & Laver, K. E. (2018). What does the general public understand about prevention and treatment of dementia? A systematic review of population-based surveys. PLOS ONE, 13(4), e0196085.

 

Wij zijn zelf het medicijn (Nederland)

Op basis van onder meer het promotieonderzoek van Kay Deckers naar de beïnvloedbare leefstijlfactoren die het risico op dementie mee bepalen, startte het Nederlandse Alzheimer Centrum Limburg in maart 2018 de campagne ʻWij zijn zelf het medicijnʼ. Daarmee willen ze de inwoners van Nederlands Limburg bewustmaken van de relatie tussen gezonde leefstijl en risico op dementie, en willen ze tot een gezondere leefstijl verleiden. Het is een ruime informatiecampagne met onder meer de website www.wezijnzelfhetmedicijn.nl. Onderdeel daarvan is ook een app en de website mijnbreincoach waar iedereen via een korte vragenlijst zijn of haar verbeterpunten inzake gezonde leefstijl en verminderd risico op dementie in beeld krijgt.

Meer info: www.mijnbreincoach.eu.

 

Preventie vanuit de blue zones (Triamant)

De blue zones zijn een aantal geografische gebieden waar de mensen beduidend langer leven en bovendien van meer kwaliteitsvolle levensjaren genieten. De verschillende blue zones in de wereld hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken op vlak van leefstijl en omgeving: geregeld matig intensieve fysieke activiteit, doelen in het leven, stressreductie, beperkte calorie-inname, plantaardig dieet, matig alcoholgebruik, religie/zingeving, de aanwezigheid van een sociaal leven en een familieleven. ‘Bij Triamant is dit de basisvisie’, vertelt Maartje Wils. ‘We willen een plaats zijn waar mensen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig kunnen leven.’

Een van de spilpunten van hun werking is het Leefpunt, het gezondheidscentrum van de site. Iedereen die hier woont, jong en oud, kan hier terecht voor opvolging, infosessies, activiteiten … die passen bij de visie van de blue zones. Zo biedt Triamant aan alle bewoners een leefscan aan, en samen wordt er gekeken aan welke punten de bewoner wil werken. Er wordt ook heel sterk ingezet op verbinding, iedereen zorgt voor elkaar. ‘De leefcoach en de experten van het leefpunt volgen de bewoners op. Dat doen we voor iedereen die hier komt wonen. Wie wil, kan zich op maat laten coachen. Dan zoeken we een buddy uit zijn naaste omgeving die mee kan aanmoedigen. We willen op die manier inzetten op kwaliteit van leven.’

Contactgegevens: Maartje Wils via maartje.wils@triamant.be.