Coronavirus en dementie

De actuele coronamaatregelen in klare taal

Open School Kortrijk-Roeselare, een centrum voor basiseducatie, maakt geregeld een handig overzicht van de geldende coronamaatregelen. Het overzicht is een helder instrument voor iedereen die zelf de actuele maatregelen wil checken of er binnen de eigen organisatie over wil communiceren.

Lees verder >

Vaccinatiestrategie in woonzorgcentra: "Krijgt vader een prik tegen corona?"

Binnen enkele weken start de coronavaccinatie, met prioriteit voor bewoners en personeel van woonzorgcentra. Dat geeft perspectief voor de sterk getroffen ouderenzorg. Maar wat als bijvoorbeeld een bewoner met dementie beslist dat hij die prik niet wenst?

Lees verder >

De verlieskoffer: een hulpmiddel voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en professionele hulpverleners

Afscheid nemen is moeilijk. Het hoort bij het leven, maar is voor iedereen en in iedere situatie anders. Bij dementiezorg is er bovendien een dubbel gemis, een gemis op gemis. Dementie is onder meer een proces van voortdurend afscheid nemen. Ook tijdens de coronacrisis krijgt ieder van ons te maken met verschillende verlieservaringen. De regionale expertisecentra dementie Orion ism PGN en Tandem ontwikkelden daarom ‘De verlieskoffer’.

Lees verder >

Nederlands onderzoek naar effecten van coronamaatregelen bij mensen met cognitieve stoornissen en hun naasten

Mensen met cognitieve stoornissen en dementie worden dubbel geraakt door de coronacrisis. Aan de ene kant lopen zij risico op een ernstige verschijningsvorm van de infectie. Aan de andere kant worden zij extra hard geraakt door beperkende maatregelen. In Frontiers in Psychiary publiceerde Alzheimercentrum Amsterdam recent een studie die de psychosociale effecten hiervan in kaart bracht.

Lees verder >

'Laten we leven aan de dagen toevoegen in plaats van enkel dagen aan het leven'

Corona gaat over ons allemaal. Vandaag lijkt het er steeds meer op dat corona ons leven overneemt. Wordt het niet de hoogste tijd om dit om te keren? Cruciaal hierbij is het zoeken naar een levenswijze die de kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij we de aanvankelijke gevoelens van angst voor het virus terug omzetten in positieve energie. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schreven we daarom samen met heel wat andere organisaties uit het veld een oproep tot actie.

Lees verder >

Dementiezorg in tijden van corona: uitdagingen voor vandaag en morgen

De media belichten dagelijks de situatie van ouderen in de woonzorgcentra, de oversterfte en de maatregelen die werden genomen om het coronavirus te weren.  We analyseerden tijdens en na de lockdown de impact van de crisis op mensen met dementie, mantelzorgers en professionele zorgverleners in de thuiszorg, de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Het is een rapport dat ook 9 + 2  aanbevelingen doet voor de toekomst. We interviewden hiervoor meer dan 50 getuigen, gaande van personen met dementie, mantelzorgers, zorgpersoneel en leidinggevenden. De tekst is een oproep tot reflectie voor betere dementiezorg.

Lees verder >

Lancering handleiding virtueel praatcafé dementie

Regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN ontwikkelde samen met ’t moNUment, het inloophuis dementie in Mechelen, een handleiding voor een virtueel praatcafé dementie. Deze handleiding kwam tot stand tijdens de coronacrisis en loodst je doorheen de aanpak en specifieke aandachtspunten.

Lees verder >

Alzheimer’s Disease International organiseert wereldwijd webinar over residentiële zorg voor mensen met dementie in coronatijden

Op woensdag 3 juni organiseerde koepelorganisatie ADI (Alzheimer’s Disease International) onder de titel ‘The hidden casualties of COVID-19: revealing the emergency in care homes and the lessons learnt in day care’ een boeiend webinar over de actuele uitdagingen die de coronacrisis in de residentiële zorg voor mensen met dementie met zich meebrengt. Olivier Constant nam vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deel en schreef na de discussie een aantal inspirerende leerpunten neer voor ons land.

Lees verder >

Virtueel praatcafé dementie Mechelen een onverhoopt succes

Op 25 mei vond het eerste virtuele praatcafé dementie plaats in Mechelen. Het kon meteen rekenen op veel belangstelling. De aanwezige mantelzorgers kregen het gevoel van ‘Ik sta er niet alleen voor’, de (h)erkenning, maar ook de moed om er terug tegenaan te gaan.

Lees verder >

Op de regionale expertisecentra dementie kan je meer dan ooit rekenen

De coronacrisis treft ook de regionale expertisecentra dementie. Noodgedwongen hebben we onze dienstverlening aangepast, even enthousiast en gemotiveerd als voorheen. Voor iedereen die met dementie te maken krijgt, staan we ter beschikking. We blijven meer dan ooit alert om je vraag op te volgen!

Lees verder >

De expertisecentra dementie blijven verder ondersteuning bieden aan referentiepersonen dementie tijdens online-intervisies

In de corona-Praatbox zijn telkens twee medewerkers van een expertisecentrum dementie aanwezig die een uur lang begeleiding en ondersteuning bieden. Ook interesse om je ervaringen of vragen als referentiepersoon dementie te delen? Dat kan! We houden in de loop van deze maand onze Praatbox nog verschillende keren open.

Lees verder >

Gratis e-learnings bij covid-19

Werk je in deze coronatijden met mensen met dementie en kan je een opfrissing gebruiken? Ben je op zoek naar tips om te communiceren bij dementie? Hoe geef je warme zorg met een mondmasker aan? Op deze drie vragen geven we antwoorden in drie beknopte e-learnings.

Lees verder >

Webinar voor mantelzorgers van mensen met dementie - Op zoek naar veerkracht als mantelzorger van een persoon met dementie

De begeleiding en de zorg voor iemand met dementie thuis is vaak al uitdagend en de huidige quarantainemaatregelen maken dit nu extra pittig. Tijdens een onlinelezing nodigen we je uit om stil te staan bij de effecten van deze crisis op jezelf. We leggen de focus op mogelijke hulpbronnen en manieren om je draagkracht te versterken.

Lees verder >

Corona treft ook het hart van onze werking

Bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen hebben we de impact van het coronavirus van heel nabij moeten ondervinden. Op 22 maart werd collega Jan Steyaert plots opgenomen in het ziekenhuis. Het verdict: corona, beademing en een kunstmatige coma. Er volgden voor ons en zeker voor de familie van Jan bange dagen en onzekere weken. We zijn als team heel blij om dit artikel van Sociaal.Net te mogen delen waarin Jan, nu gezond en wel, zijn ervaringen heeft neergeschreven!

Lees verder >

Delier bij patiënten met COVID-19 in woonzorgcentra, thuiszorg of ziekenhuis

Het UZ Leuven zette naar aanleiding van de coronapandemie een filmpje online waarin ze toelichting geven over het voorkomen van een delier, onder meer bij mensen met dementie met Covid-19 die in een woonzorgcentrum wonen. Het behandelen van mensen met een delier is bij isolatie niet evident. Het is ook zo dat isolatie het delier kan vergroten. Daarom geven de expertisecentra dementie graag dit bijkomend advies mee.

Lees verder >

Corona-ondersteuningsaanbod van alle expertisecentra dementie aan de referentiepersonen dementie groeit

De uitwisseling tussen referentiepersonen dementie tijdens de online-ondersteuning door de expertisecentra dementie geeft inzicht in elkaars aanpak, maar leidt ook tot vragen waarmee we aan de slag gaan. In de corona-Praatbox die we hier speciaal voor creëerden, zijn telkens twee medewerkers van een expertisecentrum dementie aanwezig die de groep een uur lang begeleiden en ondersteunen.

Lees verder >

Joske wordt in juli 100 jaar en schreef met pen en papier haar gevoelens neer in coronatijden

Een uniek document in coronatijden: Joske wordt in juli 100 jaar en schreef met pen en papier haar gevoelens neer als bewoonster van woonzorgcentrum Hof van Egmont in Mechelen.

Lees verder >

Videobellen voor en met mensen met dementie en hun naasten: communicatieadvies

Mensen met dementie hebben behoefte aan duidelijke informatie en haalbare afspraken als het gaat om virtueel overleg. Ze moeten weten hoe het medium werkt en ze moeten ook worden geïnformeerd over mogelijke gevaren. Bovendien is het meer dan ooit belangrijk om de communicatie aan te passen aan hun ritme. We geven daarom graag een aantal handige tips mee om in tijden van corona onlinecommunicatie zoveel mogelijk op maat van mensen met dementie aan te bieden.

Lees verder >

Meer dan ooit nood aan kwaliteitsvol wonen en leven

Laten we het gesprek voeren over wat goed is om te doen voor kwetsbare mensen in woonzorgcentra en zij die (nog) thuis wonen, met oog voor de dagelijkse realiteit van langdurige zorg en alle erbij behorende dilemma's, schrijven Jurn Verschraegen en Anne-Mei The.

Lees verder >

Een namiddag op de dienst bij personen met dementie in coronatijden

Vrijdag 10 april 2020. De coronastorm woedt buiten in al haar hevigheid, binnen blijft het nog rustig al is het ook intens. Als je werkt met mensen waar nabijheid belangrijk is om contact te kunnen leggen en de wereld om je heen te begrijpen, is 'afstand houden' niet evident ...

Lees verder >

Hoe vertel ik aan mijn naaste met dementie wat er aan de hand is tijdens de coronacrisis?

Je kan het nieuws over corona op verschillende manieren delen met je naaste die dementie heeft. Zij voelen ook wel dat er iets aan de hand is. Pas jouw boodschap aan naar de mogelijkheden en persoonlijkheid van de persoon. Weet dat het uitleggen van deze crisis geen garantie is dat ze het zullen onthouden. Toch kan dit voor sommige personen met dementie een (tijdelijke) oriëntatie geven.

Lees verder >

Corona zet de zorg voor mensen met dementie op scherp

Dementiezorg is bij uitstek relatiezorg. Dat zie je tijdens deze crisis overduidelijk. Daar waar men in kleine leefgroepen of woonunits werkt, waar men met elkaar een klein huishouden vormt, daar stellen zich relatief minder problemen. Het is een opgebouwde leefomgeving die baadt in een gezond microklimaat dat ondanks het fysieke contactverbod met familie en naasten, toch nog ‘zo normaal als mogelijk’ verder kabbelt.

Lees verder >

Hoe ga je om met weerstand als je de afspraak bij de kapper schrapt?

Ik moet als mantelzorger het contact met anderen afbouwen om het risico op besmetting met het coronavirus te verminderen. Dat betekent dat ik peuzel aan de vaste structuur van mijn vrouw die dementie heeft. Hoe ga ik om met weerstand wanneer ik de afspraak bij de kapper noodgedwongen moet afzeggen?

Lees verder >

Dominique De Leenheer getuigt - quarantainezorg aan besmette coronapatiënten in de thuiszorg

Drie coronabesmettingen onder eenzelfde dak, waarvan ondertussen helaas eentje met fatale afloop. Maar dat belet verzorgende Dominique De Leenheer van Familiehulp niet om elke dag quarantainezorg te verlenen aan een zieke vader en diens dochter. Een openhartige getuigenis uit de thuiszorg!

Lees verder >

Wat na de coronatests in de woonzorgcentra?

Van de ruim 800 woonzorgcentra in Vlaanderen krijgen er 85 vandaag in totaal 11.243 tests toegestuurd. In 55 van die centra is intussen al een uitbraak van corona vastgesteld en moeten dus niet alleen de bewoners maar ook de zorgverleners worden gescreend. Maar wat moet er nadien met die testresultaten gebeuren?

Lees verder >

Corona op maat van mensen met een beperking (en dementie)

Enkele docenten vertaalden relevante informatie over het coronavirus voor de doelgroep mensen met een beperking naar de Belgische situatie. Het werd een overzichtelijk document dat voorzieningen van mensen met een beperking kunnen gebruiken.

Lees verder >

Mantelzorg voor een thuiswonende ouder met dementie in coronatijden, het verhaal van een dochter

‘Samen zorgen voor elkaar’ is de slogan tijdens deze coronadagen. Maar hoe doe je dat, als contact wordt afgeraden en ieder in zijn kot moet blijven? Onze ouders wonen samen, hun kinderen niet ver van hen vandaan. Ze zorgen voor elkaar. Dit jaar al maar liefst 50 jaar.

Lees verder >

Creativiteit en extra aandacht in de thuiszorg

Als thuisbegeleiders moeten we meer dan ooit creatief zijn. Gelukkig lachen we ook wat af. Ik probeer waar het past de communicatie met wat humor te kruiden, zodat we ondanks de moeilijke tijden het contact toch positief afsluiten.

Lees verder >

Hoe kan mijn vader toch nog contact hebben met zijn kleinkinderen?

Om de verspreiding van het Covid-19 virus zoveel mogelijk tegen te gaan is één van de maatregels dat kleinkinderen en grootouders de komende weken elkaar fysiek niet ontmoeten. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat het contact tussen kleinkinderen en grootouders toch blijft ondanks de maatregelen?

Lees verder >

Hoe geraak ik als mantelzorger van een persoon met dementie niet overbelast nu we meer op ons tweeën zijn aangewezen?

De nieuwe beschermingsmaatregelen vanwege het coronavirus vragen heel wat aanpassingen van mantelzorgers van een naaste met dementie. Dat kan een flink recept zijn voor overbelasting als we niet voorzichtig zijn. Daarom willen we enkele ideeën delen die kunnen helpen om de overbelasting te beperken.

Lees verder >

Zal mijn moeder mij nog herkennen nu ik niet meer op bezoek mag komen?

We kunnen op heel wat manieren proberen contact te houden met onze naasten met dementie die nu in afzondering zitten. Ook al zijn we niet fysiek aanwezig, toch zijn er heel wat waardevolle alternatieven die kansen bieden om de connectie te blijven behouden.

Lees verder >

De kracht van een glimlach

De ene dag zo en de andere dag al anders, maar één ding is hetzelfde gebleven: er altijd proberen te zijn voor onze mensen. We willen hen gelukkig zien.

Lees verder >

Het leven van 10 mensen met jongdementie in tijden van Corona

Humor is het beste wapen in tijden van crisis. En dat hebben de bewoners ook geweten. Zo worden de acteurs van Thuis op de vingers getikt. “Hela! Jullie mogen niet kussen!”, wordt er luid geroepen naar het televisiescherm. De magische deur naar de buitenwereld blijft dicht, maar met de nodige creativiteit proberen we het leed te verzachten.

Lees verder >

We leven in een bubbel

Ondanks deze hectische periode voelen we de warme initiatieven die onze medemensen nemen. Ze brengen uit alle hoeken kaartjes, brieven, bloemen, koekjes, … en nog veel meer. Voor ons als medewerkers geeft dit kracht en moed om verder te doen.

Lees verder >

Kerst en nieuwjaar in de zorg tijdens corona – tips voor de feestdagen

Kerst en nieuwjaar is bij uitstek de periode van het jaar waarin gezelligheid, warmte en nabijheid centraal staan. De eindejaarsperiode zal er in 2020 helaas anders uitzien. Activiteiten en bezoek zinvol invullen is dé uitdaging voor de komende weken. Vele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers doen extra inspanningen om er in de kleine bubbels het beste van te maken.

Lees verder >

De anonieme zorgverlener in tijden van corona

Heel wat van die kenmerken zitten op vandaag verstopt achter het mondmasker dat de zorgverlener draagt. Voor mensen met dementie kan dit een grote uitdaging vormen. Hoe ga je daarmee om? Vanuit de expertisecentra dementie hebben we een reeks handige tips gebundeld.

Lees verder >

We zijn allemaal maar mensen …

Onze bewoners met dementie beseffen misschien niet altijd ten volle wat er allemaal aan de hand is, maar ze voelen het wel. Emotionele en stressvolle tijden voor ons als zorgmedewerker betekent dat bewoners deze stress en emotie aanvoelen. Probeer er te zijn voor elkaar en toon begrip. We zijn allemaal maar mensen. Of om het met de woorden van het referentiekader dementie te zeggen: Ik, jij, samen MENS!

Lees verder >

Omgaan met mensen met dementie thuis: enkele tips voor tijdens de isolatieperiode ten gevolge van het coronavirus

Omgaan met mensen met dementie is sowieso een uitdaging en in tijden van deze coronapandemie nog meer. We worden door zowel zorgprofessionals als mantelzorgers dezer dagen vaak gevraagd om tips en adviezen. Die willen we ook geven maar het spreekt voor zich dat het effect op de persoon zelf verschilt.

Lees verder >

Videobellen en selfies tijdens het zware werk

Selfies sturen naar families met ons erbij en samen lachen en gek doen. Ik dacht dat ik dit nooit in mijn carrière zou gaan doen. Net zoals video-calls doen met de familie van de bewoners. De feedback die we krijgen is hartverwarmend. Mensen zijn blij dat ze kunnen volgen hoe het leven verder gaat in ons woonzorgcentrum in tijden van quarantaine.

Lees verder >

Een gedicht in tijden van corona ...

Voor bewoners en medewerkers in woonzorgcentra zijn de strenge quarantainemaatregelen allesbehalve evident. In een beklijvend gedicht beschrijft Carola Raeymaekers van woonzorgcentrum Hogevijf in Hasselt hoe zij en haar collega's ook in deze moeilijke tijden een glimlach proberen te toveren op het gezicht van hun bewoners.

Lees verder >

Coronavirus, isolatie en dementie: wat leren we eruit? Oproep voor deelname aan onderzoek

Niet alleen het coronavirus maar ook de beschermingsmaatregelen om de infectie in te dijken zijn van een nog onbekende impact op onze samenleving. Ook onze bewoners met dementie ontsnappen er niet aan. Daarom roept neuroloog Kurt Segers op om deel te nemen aan een onderzoek dat op korte termijn de impact van quarantainemaatregelen op bewoners van woonzorgcentra met dementie in kaart wil brengen.

Lees verder >

Advies omgang met mensen met dementie met een vermoeden van Covid-19 besmetting

Wat doen we bij zorgvragers met dementie en doolgedrag, die tekenen van Covid-19 vertonen? Is het aangewezen om deze mensen te fixeren om het risico op besmetting van anderen te beperken of zelfs te sederen om angst en paniek te vermijden?

Lees verder >

Deze is voor alle zorghelden: een getuigenis in tijden van corona

De dag vordert. Kaartjes komen binnen. Handgeschilderde dozen in vrolijke kleurtjes met charmante kindertekeningen erop. Er wordt gebabbeld, er worden dutjes en activiteiten gedaan en er wordt veel gelachen. Het leventje in het woonzorgcentrum kabbelt op de een of andere manier ook gewoon voort. Waar mensen voor mensen zorgen, is er altijd hoop! En het zit vaak in de ‘kleine dingen’.

Lees verder >

Veel kracht en moed toegewenst!

Vanuit de expertisecentra dementie wensen we alle zorgverleners (professionals, mantelzorgers en vrijwilligers) in de thuiszorg, ziekenhuizen en woonzorgcentra heel veel moed en sterkte toe bij de oncomfortabele situatie die ontstaan is ten gevolge van het coronavirus. Bij mensen met dementie is de begeleiding en zorg al heel erg uitdagend en door het gebrek aan een vertrouwde stem, een veilig houvast wordt hun situatie nu dubbel op de proef gesteld.

Lees verder >