‘Laten we leven aan de dagen toevoegen in plaats van enkel dagen aan het leven’

‘Laten we leven aan de dagen toevoegen in plaats van enkel dagen aan het leven’

Corona zet onze samenleving onder hoogspanning. Als burger, zoon, dochter of moeder, vader, partner, vriend, buur, hulpverlener zijn we betrokken bij zorg in de breedste zin van het woord. We beseffen zeer goed dat corona nog een tijd ons leven zal beïnvloeden. Maar toch, is er dan echt geen perspectief voor wie zorg nodig heeft en zorg geeft?

Corona gaat over ons allemaal. Vandaag lijkt het er steeds meer op dat corona ons leven overneemt. Wordt het niet de hoogste tijd om dit om te keren? Cruciaal hierbij is het zoeken naar een levenswijze die de kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij we de aanvankelijke gevoelens van angst voor het virus terug omzetten in positieve energie.

We moeten bekijken hoe je dit vorm geeft voor mensen met een beperkt levensperspectief: hoe beperken we de remmingen in de mogelijkheden om contact te hebben met onze dierbaren? Stel je voor dat je als mantelzorger niet meer betrokken wordt bij het leven van je naaste. Stel dat je hulpverlener bent en je gevraagd wordt om het contact met zorgvragers te beperken.

Wat als die nodige ondersteuning en houvast zich vanaf nu weer meer zou richten op kwaliteit van leven in de plaats van enkel het beperken van risico’s? Dan dringen zich een aantal andere keuzes op. Keuzes die volgens ons niet alleen van medische aard zijn. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schreven we samen met heel wat andere organisaties uit het veld daarom een oproep tot actie die je hier kan terugvinden. Bedoeling is dat deze oproep zoveel mogelijk mensen bereikt, dus we houden daarom een warm pleidooi om de tekst zoveel mogelijk te delen.