Ons aanbod

 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie willen voor iedereen het aanspreekpunt zijn bij vragen rond dementie. Ons aanbod heeft één gemeenschappelijke noemer: maatwerk bieden op alle domeinen die bijdragen aan een betere dementiezorg. Wat kan je van ons verwachten? Waarvoor kan je bij ons terecht?

– Een gevarieerd vormingsaanbod, met een focus op de verdere uitbouw van de opleidingenreferentiepersoon dementie en dementiekundige basiszorg.

– Toegankelijke sensibilisering.

– Een rijk gamma aan beschikbare wetenschappelijke en praktische informatie.

– Een veelzijdig communicatie-aanbod: boeken, brochures, presentaties en vorming, adviesgesprekken, … Maar er is meer. Naast deze website bieden we drie websites aan rond kernaspecten van de dementiezorg: omgaan met dementiejongdementie en dementievriendelijke communicatie en regelmatige updates op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn)

– Meebouwen aan een integrale zorg- en beleidsvisie door onder andere ondersteuning van dementievriendelijke projecten.

– Een betrouwbare partner om het dementiebeleid mee gestalte te geven op alle niveaus en up to date duiding te geven aan de media.

Kennisopbouw en advies over een dementievriendelijke leefomgeving, kwaliteitszorg en zorgtechnologie. Hierbij hebben we steeds hetzelfde doel voor ogen: optimalisering van de levenskwaliteit van zowel mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers als professionele zorgverleners.

– Een signaalfunctie om toekomstige onderzoeksthema’s aan te brengen, kennisleemtes te vullen en onderzoek en zorgpraktijk nog beter op elkaar af te stemmen.

Blijvend stimuleren van de capaciteiten van mensen met dementie door onder andere in te zetten op sociaal-culturele initiatieven die het welzijn van hen en hun naasten een boost geven.

– …

Meer weten over onze dienstverlening? Download hier de voorstellingsbrochure.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening, vind je bepaalde informatie niet terug of heb je suggesties tot verbetering? Neem gerust contact op via communicatie@dementie.be of 03 609 56 14.