Dementiekundige zorgverlener voor gezinszorg

200x291_cover cursus_pagina_1Dementiekundige zorgverlener in de diensten voor gezinszorg

In het transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu staat een sterke dementiekundige basiszorg centraal. De erkende opleiding tot dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg, wil zowel verzorgenden als bachelors binnen de diensten voor gezinszorg opleiden tot dementiekundige basiszorgverleners. Dit zijn zorgverleners die niet alleen op een goede manier werken met en bij mensen met dementie en hun omgeving, maar daar ook in worden geschoold via dementiespecifieke vorming en intervisie of supervisie.

Inhoud
In overeenstemming met de criteria zoals vermeld in het transitieplan, belicht de opleiding volgende aspecten aan bod:
– basiskennis dementie en belevingsgerichte zorg
– praktische oefeningen rond omgang, communicatie en belevingsgerichte zorg
– begrijpen van en omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
– begrijpen van en omgaan met familie
– kennis van de sociale kaart
– gericht kunnen doorverwijzen

Materiaal
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen heeft een specifieke cursus ontwikkeld voor de cursisten (verzorgenden en bachelors/begeleidend personeel). Iedereen kan deze cursusmap (300 pagina’s) rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Politeia voor het bedrag van 14,95 euro.

Duur van de opleiding
– De opleiding voor verzorgenden omvat 12 sessies en loopt over drie dagen (vier sessies per dag). Ze bedraagt in totaal 21 uur (3 dagen van 7 uur).
– De opleiding voor bachelors/ begeleidend personeel omvat 16 sessies en bedraagt in totaal 24 uur (4 dagen van bedraagt 21 uur (gegeven in 3 dagen van 7 uur) en voor bachelors/ begeleidend personeel 24 uur (gegeven in 4 dagen van 6 uur).

Trainers
Wil je deze opleiding aanbieden aan je medewerkers en heb je zelf geen trainer ter beschikking? In elk regionaal expertisecentrum dementie is er minimum 1 opgeleide trainer/dementie-expert werkzaam, die deze opleiding kan geven.

Opleiding aanvragen
Aanvraag kan via een mailtje naar het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen of de regionale expertisecentra.  Wij bieden de opleiding aan de gewone vormingstarieven, exclusief syllabus en verplaatsingskosten trainer. De groepsgrootte is maximum 25 deelnemers.  De groep mag bestaan uit medewerkers uit verschillende organisaties.

Attestering
De opgeleide trainers zijn gemachtigd om het attest ‘dementiekundige zorgverlener in de diensten gezinszorg’ af te leveren aan de cursisten die de hele opleidingsduur aanwezig waren en die actief deelnamen.

> Attest dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg – begeleidend personeelslid
> Attest dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg – verzorgend personeelslid
> Omzendbrief Vlaamse overheid
> Website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid over dementiekundige basiszorg
> Transitieplan dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu

Bewaren