Train de trainer

399x497_cover handleiding dementieTrain de trainer opleiding ‘dementiekundige zorgverlener in de diensten gezinszorg’

Doelgroep
De train de trainersessie is enkel toegankelijk voor personen, werkzaam binnen de gezinszorg, die de opleiding tot ‘dementiekundige basiszorgverlener’ willen gaan geven, aan cursisten die deel uitmaken van hun organisatie.

Bekijk vooraf ook of je voldoet aan de competenties die omschreven worden in het competentieprofiel in bijlage aan de omzendbrief.

Inhoud
Na deze trainingsdag:
– hebben de trainers inzicht in de referentiekaders, waarbinnen de opleiding gesitueerd is
– hebben de trainers zicht op mogelijke valkuilen en aandachtspunten
– hebben de trainers zicht op de vorm, cursusinhoud en didactische omkadering.

Docent
Clarice De Cloedt, consulent en vormingsmedewerker ECD Foton

Datum en locatie
We richten de train de trainer in, in functie van de vraag die we vanuit de sector ontvangen. Hierbij streven we naar minimum één opleiding per jaar. De eerstvolgende opleiding wordt nog bekend gemaakt. Informeer via opleiding@dementie.be.

Inschrijven kan via deze link: TTT dementiekundige zorgverlener gezinszorg

Mocht om de één of andere reden blijken dat je niet in aanmerking komt als trainer voor deze opleiding, dan laten wij je dit op gemotiveerde wijze weten.

Wenst u meerdere personen uit uw organisatie op te leiden? Dan kan de opleiding ook intern in uw voorziening georganiseerd worden. Aanvraag hiervoor kan via een mailtje naar leentje.dewachter@dementie.be

Kostprijs

We bieden deze opleiding aan, voor een vast tarief per persoon van € 295. Hiervoor ontvangt de cursist:
–  de vorming en catering
– 1 exemplaar van de handleiding voor de trainer
– 1 exemplaar van de brochure voor de cursist
– 1 USB stick met de presentaties en filmfragmenten

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren