FAZODEM-project

Farmaceutische zorg bij personen met dementie: terugblik op een geslaagd webinar

De voorbije drie jaar werkten het Vlaams Apothekers Netwerk en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen aan het FAZODEM-project: farmaceutische zorg voor personen met dementie. Tijdens een druk bijgewoond webinar presenteerden Hilde Deneyer (directeur Vlaams Apothekersnetwerk), Fien Van Sint Jan (projectmedewerker) en Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) samen met apotheker Ilse Smets de resultaten van deze samenwerking. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, kwam toelichten hoe hij naar de resultaten van FAZODEM kijkt.

Lees verder >

FAZODEM-project voorgesteld onder grote belangstelling

Op maandagavond 6 februari vond het mini-symposium ‘Farmaceutische zorg voor personen met dementie’ (FAZODEM) plaats in Antwerpen. De kroon op anderhalf jaar werk onder leiding van Eline Moors (projectmedewerker FAZODEM voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) i.s.m. KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen), VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) en de provincie Antwerpen.

Lees verder >

De (huis)apotheker: een belangrijke actor voor goed afgestemde dementiezorg!

Apothekers sensibiliseren voor farmaceutische zorg bij dementie en daardoor hun kwaliteit van zorg en ondersteuning verhogen in relatie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers. Dat is wat FAZODEM beoogt. Apothekers zijn immers een laagdrempelig aanspreekpunt waar je ook in alle discretie in gesprek kunt gaan over een 'niet-pluis'-gevoel, over medicijnen bij dementie en over wat mensen verder nog bezighoudt.

Lees verder >

Projectverloop

Bij de start van het FAZODEM-project werd een nulmeting uitgevoerd bij een aantal apothekers. Hierbij werd gefocust op de huidige situatie in de apotheek: wat weten de apothekers over dementie, welke rol willen ze opnemen, wat loopt er minder goed?

Lees verder >

Ontwikkelde materialen FAZODEM

De ontwikkelde materialen van het FAZODEM-project zijn gebundeld in de ringmap: “Farmaceutische zorg voor personen met dementie”. Met behulp van de verschillende ontwikkelde materialen willen we de apotheker de nodige kennis en houvast bieden.

Lees verder >

Projectvoorstelling FAZODEM

De afgelopen decennia is de rol van de apotheker aanzienlijk veranderd. Waar de apotheker vroeger vooral instond voor het bereiden en afleveren van medicatie, is de focus nu meer verschoven naar het begeleiden, monitoren en ondersteunen van de patiënt. Dit biedt mogelijkheden om ook op het gebied van dementie bij te dragen aan kwalitatieve zorg en maximale ondersteuning vanuit de apotheeksector.

Lees verder >

Uitrol naar Vlaanderen

Het FAZODEM-project zal de komende jaren verder worden uitgerold en opgeschaald op Vlaams niveau door het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), nog steeds in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Lees verder >