De (huis)apotheker: een belangrijke actor voor goed afgestemde dementiezorg!

Aan de slag met FAZODEM en de FAZODEM-map

Apothekers sensibiliseren voor farmaceutische zorg bij dementie en daardoor hun kwaliteit van zorg en ondersteuning verhogen in relatie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers: dat is wat FAZODEM beoogt. Apothekers zijn immers een laagdrempelig aanspreekpunt waar je ook in alle discretie in gesprek kunt gaan over een ‘niet-pluis’-gevoel, over medicijnen bij dementie en over wat mensen verder nog bezighoudt wanneer ze met de aandoening te maken krijgen. In het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kreeg het FAZODEM-project enige tijd geleden vorm en momenteel is de uitrol in heel Vlaanderen bezig.

Het Vlaams ApothekersNetwerk en IPSA slaan de handen in elkaar en organiseren een reeks APINTO’s over deze map.  APINTO’s zijn interactieve opleidingssessies voor apothekers. Deze sessies zijn gratis (inclusief map!), worden in heel Vlaanderen georganiseerd en zijn toegankelijk voor apothekers, assistent-apothekers en laatstejaars-studenten farmaceutische wetenschappen.
Na een korte theoretische opfrissing, gaan de deelnemers aan de sessies zelf aan de slag met de FAZODEM-map. Op het einde van de avond heeft deze geen geheimen meer!

Wie niet kan deelnemen maar toch de map wenst te bestellen kan dit via deze website.