Te Gek Tour de France

Een ‘andere’ Tour de France’ in 2013

In 2013 focuste het initiatief van TeGek?! op jongdementie. Vier echtparen waarvan de mannen een vorm van dementie hebben, doorkruisten Frankrijk voor een alternatieve Ronde.
Professor Christine Van Broeckhoven (U.Z. Antwerpen) alsook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen geëngageerden zich om het inhoudelijke luik te ondersteunen.
In België spreken we van 3.000 tot 12.000 mensen met dementie op jonge leeftijd, d.w.z. dementie die begint onder de 65 jaar. De diagnose wordt vaak laat gesteld en brengt bovendien heel wat onzekerheid mee over de toekomst van deze jonge mensen en hun omgeving. Het betekent vaak inleveren op diverse terreinen waaronder het financiële en het sociale. Heel wat van deze mensen voelen zich dan ook geïsoleerd. Er is werk aan de winkel voor de ontwikkeling van een integraal zorgtraject jongdementie, in samenspraak met de diverse overheden, personen met dementie zelf en hun families en de diverse zorgaanbieders. Met aangepaste hulp en begeleiding en vooral met een doorbreken van het stigma rond deze aandoening kan recht gedaan worden aan de specifieke behoeftes van deze doelgroep.

400x300_2013-07-09 07.59.54Schoon volk dat zich voor deze tour belangeloos inzette waren:
o Het startschot werd gegeven door Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad.
o Minister Jo Vandeurzen, Johan Museeuw (voormalig wereldkampioen, meervoudig winnaar Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix), meter Kristien Hemmerechts (schrijfster), peter Guy Swinnen (musicus, frontman van The Scabs) en Christine Van Broeckhoven (professor UZ Antwerpen) waren bij de start aanwezig en fietsten de eerste rit mee
o Koen Buyse, musicus, frontman van de groep Zornik
o Chris Van den Abeele, VRT-journalist, bekend o.a. van de Zevende dag, Sporza
o Rick de Leeuw, Nederlandse schrijver, dichter, zanger, presentator en muziekproducer.

Uit het avontuur in Frankrijk hielden de deelnemers een zeer intense vriendschapsband over. Ook het eerste buddyproject (jong)dementie Het Ventiel vond zijn kiem in deze activiteit.
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen ondersteunden een documentaire die gemaakt werd naar aanleiding van deze alternatieve Tour de France.
Deze werd intussen verschillende keren vertoond op VRT (Canvas).

> Perstekst