Vermissing

Op deze pagina vindt u meer informatie bij de toepassing ‘Vermissing’.

  • Aanbevolen en aanvullende literatuur
  • Inspirerende praktijken

Aanbevolen literatuur

  • Politiezone HEKLA & Expertisecentrum dementie Vlaanderen (2011). Voor als het dan toch mis gaat. Een maatschappelijk veiligheidsnetwerk bij dementie: gedeelde zorg van politie en hulpverleners. Edegem: Politiezone HEKLA.
    Fulltext: klik hier.
  • Verhaest, P. (2008). Opsporing verzocht. Denkbeeld, 20(2), 16-19.

Aanvullende literatuur

  • Crabbé, P., Masselis, I., Vermeersch, T., & Verschraegen, J. (2016). Zekerheid voor mensen met dementie. Hoe politie en zorg elkaar kunnen helpen. Brussel: Politeia.

Op dit moment bestaan er voor Vlaanderen nog geen consensusdocumenten voor vermiste personen met dementie. Neem hiervoor contact op met je regionaal expertisecentrum dementie.

 

De politie en zorgsector slaan de handen in elkaar (regio Tielt)

In de regio Tielt zetten de politiediensten en zorgvoorzieningen sinds enkele jaren hun schouders onder een gestructureerde en efficiënte aanpak bij vermissing. ‘De aanleiding hiertoe waren twee verdwijningen van mensen met dementie met fatale afloop’, vertelt commissaris Filip Feraux. ‘Dit wilden we vermijden. Daarom hebben we met de zorgvoorzieningen en het regionaal expertisecentrum dementie Sophia een protocol opgesteld voor de hele regio. De zorgvoorzieningen of mantelzorgers van iemand met dwaalgedrag houden het (deels) ingevulde vermissingsformulier bij en weten dat ze bij ons terechtkunnen als zich een verdwijning voordoet. Vanuit de politie zetten wij ook in op opleiding van de medewerkers. Zowel afgestudeerde als nieuwe inspecteurs leren welke informatie zorgvoorzieningen bijhouden, hoe ze efficiënt kunnen zoeken bij een vermissing, wat dementie is en hoe je omgaat met iemand met dementie. De juiste manier van communiceren en benaderen is daarbij zeer belangrijk.’

De samenwerking met ziekenhuizen en woonzorgcentra verloopt vlot, maar het blijft een uitdaging om thuiswonende personen met dementie te bereiken. In de toekomst wil de politie daar dan ook intenser op inzetten. ‘Een tip voor zorgvoorzieningen? Maak vooraf goede afspraken binnen je organisatie alsook met de politie uit je regio.’

Contactgegevens: Commissaris Filip Feraux op filip.feraux@police.belgium.eu

 

Omgaan met vermissing in de thuiszorg (Familiezorg West-Vlaanderen)

Familiezorg West-Vlaanderen wil als integrale thuiszorgdienst vermissing bij personen met dementie breed bekijken. Waarden als autonomie en vrijheid van de persoon met dementie, zorg voor de waarde van veiligheid, en aandacht voor geruststelling van de mantelzorger spelen hierbij ook een belangrijke rol. Het gesprek aangaan met het gezin opent kansen om op zoek te gaan naar alternatieven die tegemoetkomen aan de behoefte van de persoon met dementie om te wandelen en naar buiten te gaan. De vermissingsfiche invullen komt dan weer tegemoet aan de nood om op het moment van een vermissing zeer snel de zoektocht te kunnen starten.

Medewerkers van een dienst voor gezinszorg spelen een belangrijke rol bij het informeren van de persoon met dementie en zijn mantelzorgers over de functie van een vermissingsfiche. Zo werden alle verzorgenden geïnformeerd over het vermissingsprotocol en kregen de begeleidende medewerkers een opleiding zodat ze de naasten kunnen ondersteunen bij het preventief invullen van de vermissingsdocumenten. De meeste mantelzorgers bewaren dit document thuis. In afspraak met de familieleden wordt het bij Familiezorg West-Vlaanderen echter ook aan het persoonlijke dossier van de cliënt toegevoegd. Zijn de mantelzorgers akkoord, dan communiceert de thuiszorgverantwoordelijke hierover met de huisarts.

‘Wat we zeker zouden aanraden? Spreek je met de persoon met dementie en zijn mantelzorger over een mogelijke vermissing, trek het gesprek dan open en zoek naar alternatieven die tegemoetkomen aan de behoefte om te gaan wandelen.’

Contactgegevens: Liesbeth Vroman, regionaal diensthoofd Familiezorg West-Vlaanderen – Liesbeth.Vroman@familiezorg-wvl.be

 

Het vermissingsbeleid (WZC Sint-Eligius, Zorgsaam, Zeveneken)

In WZC Sint-Eligius staat vermissing hoog op de agenda. Een werkinstructie beschrijft zowel de preventieve als de reactieve aanpak. ‘We vullen het aangifteformulier voor vermissing zoveel mogelijk op voorhand in en koppelen dit aan het elektronisch zorgdossier. Doet er zich een vermissing voor, dan weten we door de werkinstructie exact wie de coördinatie op zich neemt, hoe we de ruimtes moeten doorzoeken en welke stappen we moeten volgen’, vertelt Evy Christiaens, adjunct-diensthoofd op de afdeling voor personen met dementie. ‘De kern van een goede aanpak is volgens ons één coördinator die de leiding neemt en medewerkers duidelijke instructies geeft zodat er op zo kort mogelijke tijd zo breed mogelijk gezocht wordt. Zo voorkom je dat niet iedereen lukraak begint te zoeken en er geen overzicht meer is. Voor medewerkers biedt zo’n aanpak houvast omdat het ook voor hen een stresserende situatie is. Op elke dienst hangen geplastificeerde plannetjes die de medewerkers meenemen wanneer ze de ruimtes doorzoeken. Zo kunnen ze aanduiden welke al doorzocht zijn.’

De zorgvoorziening organiseert regelmatig vormingen voor alle medewerkers en houdt zelfs vermissingsoefeningen. Dan verstopt een bewoner zich met een zorgverlener in een ruimte en is het wachten tot iemand de verdwijning opmerkt. Vindt er een echte vermissing plaats, dan is er achteraf altijd overleg met alle betrokkenen om de aanpak te evalueren.

‘Een tip? Herhaal de procedure regelmatig en oefen ze ook actief in. Zie het thema vermissing ook niet als de verantwoordelijkheid van enkel de medewerkers van de afdeling voor mensen met dementie, maar van iedereen.’

Contactgegevens: christiaense@steligius.zkj.be