Diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen

Dementiekundige zorgverlener in de Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds

Erkende opleiding tot dementiekundige zorgverlener in de Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds.

Inhoud
In de opleiding dementiekundige zorgverlener, werkzaam in de diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds worden volgende thema’s belicht (basis: beschrijving transitieplan en overleg met de sector):
– omschrijving, prevalentie, diagnose en behandeling van dementie
– beleving van de persoon met dementie: evolutie, besef, lerend vermogen, enz.
– beleving van de familie
– beleving van de hulpverlener
– draagkracht en draaglast van de mantelzorger
– ondersteunen en versterken van de draagkracht van de mantelzorger
– sociale kaart
– juridische aspecten
– ethische aspecten
– het belang van een genuanceerde beeldvorming
– thema jongdementie

Materiaal
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen stelt, in samenspraak met de ziekenfondsen, digitaal presentaties en achtergrondteksten ter beschikking van de trainers.

Duur
De opleiding tot dementiekundige zorgverlener werkzaam in de diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds duurt 16 uur. De module kan autonoom of geïntegreerd in een ruimere opleiding of intermutualistisch aangeboden worden.

Trainers
In elke regionaal expertisecentrum dementie is er minimum 1 opgeleide trainer werkzaam, die deze opleiding kan geven.

Opleiding aanvragen
Bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen of bij de regionale expertisecentra. Wij bieden de opleiding aan de gewone vormingstarieven, exclusief verplaatsingskosten trainer. De groepsgrootte is maximum 25 deelnemers.         

Attestering
De opgeleide trainers zijn gemachtigd om het attest ‘dementiekundige zorgverlener in de diensten  Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds’  af te leveren aan de cursisten die de hele opleidingsduur aanwezig waren en die actief geparticipeerd hebben.

> Attest dementiekundige zorgverlener in de diensten  Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds
> Omzendbrief Vlaamse overheid
> Transitieplan dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu
Website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid over dementiekundige basiszorg