Doneren

met baby 1 lowresDoneren

Wij kunnen alle hulp gebruiken om te werken aan een beter leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Financiële hulp, maar ook hulp door vrijwilligerswerk. Meehelpen kan dus op verschillende manieren.
‘Ik wil mijn geld nuttig besteden.’ ‘Verbetering van de zorg is echt nodig’. ‘Mijn vrouw vroeg me voor ze de diagnose dementie kreeg, om een deel van ons vermogen te schenken aan een organisatie die met dementie begaan is’. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen krijgt af en toe de vraag of een bijdrage of een legaat welkom is. Je gift is bij ons welkom en vanaf 40 euro zelfs fiscaal aftrekbaar. Sinds 1/1/24 is het verplicht om hiervoor je rijksregisternummer door te geven. Dit kan via secretariaat@dementie.be.

Waarom vragen we om uw rijksregisternummer wanneer je recht hebt op een fiscaal attest?

In het kader van de verzending van de fiscale attesten voor 2024, vraagt de FOD Financiën ons sinds 1 januari 2024 om verplicht het rijksregisternummer (of het KBO-nummer voor bedrijven) door te geven van donateurs die recht hebben op een fiscaal attest. Op deze manier kan de overheid in de toekomst je belastingvoordeel automatisch verwerken in je belastingaangifte.

Geef dus zeker deze gegevens en uw emailadres door via secretariaat@dementie.be zodat we je per e-mail het fiscaal attest kunnen toesturen en tegelijkertijd aan het milieu te denken.
Wij kunnen met je bijdrage meer projecten realiseren voor mensen met dementie, hun families en wie er professioneel bij betrokken is. Jouw steun betekent voor ons dus net dàt tikkeltje meer!

Vermeld bij je overschrijving steeds ‘GIFT’ en mail je rijksregisternummer naar secretariaat@dementie.be in functie van je fiscaal attest.

Ons rekeningnummer:

IBAN BE39 7350 3203 2519
BIC KREDBEBB.

Ons ondernemingsnummer: 0894.520.835

Via deze Payconiq QR-code kan je ook doneren en heb je eveneens recht op een fiscaal attest vanaf een bedrag van 40 euro. Ook daar zend je ons vanaf 1/1/2024 je rijksregisternummer op secretariaat@dementie.be na je gift via deze weg.

Alle giften die je in de loop van een kalenderjaar op de rekening van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw stort, worden samengeteld op één fiscaal attest. Dit attest wordt je automatisch bezorgd volgens de wettelijke bepalingen, in het (voor)jaar volgend op dat waarin je de gift deed. In de tabel hieronder kan je lezen welk fiscaal voordeel je hebt, en welk bedrag je moet storten om een bepaald bedrag van je inkomen aan dementieprojecten te schenken. De bedragen zijn geldig voor een jaarlijks belastbaar inkomen tussen 12 100 euro en 28 000 euro. Verdien je minder, dan daalt het fiscaal voordeel, verdien je meer, dan stijgt het.

Maandelijkse gift Jaarlijks schenk je Je belastingvoordeel Je reële maandelijkse kost Hoeveel moet je maandelijks geven om dit bedrag echt te schenken
€ 3,34 € 40 € 13,5 € 1,38 € 4,55
€ 5 € 60 € 27 € 2,75 € 9,09
€ 10 € 120 € 54 € 5,5 € 18,18
€ 15 € 180 € 81 € 8,25 € 27,27
€ 20 € 240 € 108 € 11 € 36,36
€ 25 € 300
€ 135
€ 13,75 € 45,45

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen

Meer info over het belastingsvoordeel bij giften.

Waarom kiezen mensen voor een legaat of schenking ten voordele van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen?
De redenen zijn zeer divers en persoonlijk. Sommigen willen via een nalatenschap of schenking hun jarenlange engagement bestendigen. Anderen geven uit dankbaarheid. Of ze doen het om te voorkomen dat de andere erfgenamen te veel successierechten moeten betalen, of zelfs om te vermijden dat de volledige erfenis naar de staat gaat. Steun door privépersonen is voor ons een grote meerwaarde in het ontwikkelen van onze projecten.  Al wie ons in zijn testament opneemt of een schenking doet, maakt met dat gebaar heel veel goeds mogelijk voor bij wie dementie het pad kruist: personen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Via onze nieuwsbrief maken we zichtbaar wat we realiseren! Het gevoel hieraan bijgedragen te hebben is onbetaalbaar.

Kan iedereen een testament opstellen?
Ja, in principe kan iedereen dat. Je kan het zelf schrijven of je laten helpen door een notaris.

Ik heb kinderen. Kan ik dan ook een legaat nalaten?
Jazeker, ook mensen met kinderen kunnen een mooi gebaar stellen. Uiteraard voorziet de wet een ‘voorbehouden erfdeel’ voor je kinderen en kleinkinderen, maar je beschikt vrij over het niet-voorbehouden deel.

Moet ik altijd bij de notaris langsgaan?
Dat hoeft niet. Je kan gewoon zelf je testament schrijven en het bewaren. Maar het is beter om je testament bij de notaris te laten registreren. Zo ben je er zeker van dat het na je overlijden niet ‘verdwijnt’ of verloren gaat. Bovendien zal een notaris ervoor zorgen dat je testament wettelijk volledig in orde is. Ook bij speciale verdeelformules, zoals bij een duolegaat, laat je je bij voorkeur adviseren door een notaris, die je de beste oplossing zal voorstellen, afhankelijk van jouw specifieke situatie.

Wat is een schenking?
Een schenking is een overeenkomst waarbij je afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een persoon of instantie. Voorwaarde is natuurlijk dat de begunstigde het aanvaardt. Je hebt verschillende mogelijkheden: een handgift, een schenking per overschrijving of een notariële schenking.

Wat zijn de voordelen van een schenking?
Bij een handgift of een overschrijving is er geen registratieverplichting. De begunstigde moet dus ook niet noodzakelijk registratie- of schenkingsrechten betalen. Let wel op: als de gift niet werd geregistreerd en de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, dan moet de schenking worden opgenomen in de aangifte van de nalatenschap en zijn er dus nog successierechten verschuldigd. De tarieven van dat successierecht liggen hoger dan die van het registratie- of schenkingsrecht.
Wie een handgift of een gift bij overschrijving krijgt, kan die zonder tussenkomst van een notaris laten registreren op een plaatselijk belastingkantoor van de FOD Financiën. Dan zijn er zeker geen successierechten meer verschuldigd. Je hebt dan ook een bewijs van jouw schenking, zodat er nooit betwisting kan zijn. Schenkingen van onroerende goederen moeten sowieso bij notariële akte gebeuren. De akte wordt geregistreerd en de begiftigde betaalt schenkingsrecht.

Een schenking tijdens uw leven kan een aardige belastingbesparing opleveren op het vlak van de successierechten. Hoe?
Het principe is eenvoudig. De tarieven van successierecht zijn progressief: je komt in hogere tariefschijven terecht naarmate het vermogen dat je achterlaat groter is. Je zou er dus voor kunnen zorgen dat je vermogen bij overlijden minder groot is. De schenking is daarvoor ideaal. Alles wat je tijdens uw leven wegschenkt, behoort niet langer tot het belastbaar actief op het ogenblik van het overlijden. Zo doorprik je de progressiviteit van de successierechten en kan je een forse besparing doen.

Van harte dank!

Info over vrijwilligerswerk bij ons krijg je op t 03 609 56 14.
Wie een gift wil doen aan één van de regionale expertisecentra dementie kan dit ook via dezelfde weg maar dient dan wel expliciet aan te geven woor welk centrum de gift bedoeld is.