Hulpmiddelen

Op deze pagina vindt u meer informatie bij de toepassing ‘Hulpmiddelen’.

 • Aanbevolen en aanvullende literatuur
 • Inspirerende praktijken

Aanbevolen literatuur

 • Steyaert, J. (2017). Langer thuis met hulpmiddelen en domotica: meer psychologie dan technologie In M. Vermeiren (Red.), Dementie, van begrijpen naar begeleiden. Brussel: Politeia.

Aanvullende literatuur

 • Arntzen, C., Holthe, T., & Jentoft, R. (2016). Tracing the successful incorporation of assistive technology into everyday life for younger people with dementia and family carers. Dementia, 15(4), 646-662.
 • Kamphof, I., & Hendriks, R. (2018). Doen alsof met behulp van dingen. Waarheid en misleiden in de persoonsgerichte zorg Van begrijpen naar begeleiden. Handboek voor referentiepersonen dementie en andere betrokkenen. Brussel: Politeia.
 • Kamphof, I. (2015). Hoe te denken over woonzorgtechnologie? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 6(46), 327-328.
 • Kamphof, I., & Span, M. (2014). Sensoren en verzorgenden. Denkbeeld, 26(5), 26-29.
 • Kenigsberg, P.-A., Aquino, J.-P., Bérard, A., Brémond, F., Charras, K., Dening, T., . . . Innes, A. (2017). Assistive technologies to address capabilities of people with dementia: from research to practice. Dementia.
 • Mitchell, G., McCormack, B., & McCance, T. (2016). Therapeutic use of dolls for people living with dementia: A critical review of the literature. Dementia, 15(5), 976-1001.
 • Nauha, L., Keränen, N. S., Kangas, M., Jämsä, T., & Reponen, J. (2016). Assistive technologies at home for people with a memory disorder. Dementia, 1471301216674816.
  Fulltext: klik hier.
 • Peeters, J., & van der Marck, M. (2018). GOUDmantel. Inspiratiegids voor mantelzorgers door (oud)mantelzorgers. Nijmegen: Radboudumc Alzheimer Centrum.
  Fulltext: klik hier.
 • Vandemeulebroucke, T., de Casterlé, B. D., & Gastmans, C. (2018). How do older adults experience and perceive socially assistive robots in aged care: a systematic review of qualitative evidence. Aging & Mental Health, 22(2), 149-167.
 • Van Helden, E. (2014). Altijd alles goed. Denkbeeld, 26(2), 22-24.

 

De inzet van de ziekenfondsen

Verschillende ziekenfondsen zetten zich in om dementiespecifieke hulpmiddelen aan te bieden. In de verschillende ziekenfondswinkels gebeurt dit op een laagdrempelige en sensibiliserende manier. Hulpmiddelen kunnen er worden uitgetest (via bijvoorbeeld de hulpmiddelenkoffer), verhuurd of aangekocht. Het doel is mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Winkelverantwoordelijken zijn opgeleid om individueel advies op maat te geven met een gepaste communicatie naar personen met dementie en kennis van de veranderende omgevingsnoden.

Voor de dementiespecifieke werking wordt er in Vlaanderen goed samengewerkt met de regionale expertisecentra dementie. De ziekenfondsen en expertisecentra dementie bouwen op http://hulpmiddelenbijdementie.be een virtueel huis vol up-to-date tips en tricks over inrichting en hulpmiddelen.

 

Een postbode met voelsprieten (Oostende)

Oostende heeft te kampen met een dubbele vergrijzing. Het aandeel 80-plussers is er, in vergelijking met andere steden, zeer hoog. De stad wil hen dan ook graag bevragen over hun leefsituatie en zorgbehoeften en hen tegelijk informeren over de mogelijke diensten en voorzieningen in de buurt. Omdat het Sociaal Huis te weinig eigen medewerkers had om alle 80-plussers zelf te screenen, werkten ze samen met bpost. Sindsdien zijn het de postbodes die bij ouderen een bezoekje aan huis brengen en er een korte bevraging doen. Ook zijn ze alert voor signalen, zoals rolluiken die lang gesloten blijven, een overvolle brievenbus en een onverzorgd uiterlijk. Is er een risicosituatie, dan geven ze dit door aan het Sociaal Huis, dat vervolgens een maatschappelijk werker of ergotherapeut aan huis stuurt.

‘Sinds de start van het project worden we overladen met aanvragen voor huisbezoeken’, vertelt Cindy Marsham, ergotherapeute. ‘Het project is dus een groot succes. Bij elk bezoek bekijken we het totaalplaatje. De woning en mogelijke hulpmiddelen zijn daar een onderdeel van. We brengen ook het netwerk in kaart, bekijken het valrisico, medicatiegebruik … Gelukkig gaat het niet altijd om een probleemsituatie. We zijn sowieso blij als we ouderen kunnen informeren. Voor hen is het ook belangrijk een aanspreekpersoon te hebben.’

Contactgegevens: thuiszorg@sho.be