Preventie

Beter voorkomen dan genezen

In 2018 en 2019 voerden de expertisecentra dementie campagne om de link tussen leefstijl en risico op dementie bekender te maken. Over de resultaten publiceerden we nu een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Preventive Medicine.

Lees verder >

Inleiding

Hoe gezonder we leven, hoe lager het risico op dementie. Daarom schreef Gill Livingston in de zomer van 2017 in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet: “Be ambitious about prevention!”

Lees verder >

Nieuwe studie: preventie van dementie blijkt nuttig!

De 70-jarige van nu heeft 13 procent minder kans om binnen vijf jaar dementie te krijgen dan de man of vrouw die 70 werd in 2010. Ook in de twintig jaar daarvoor daalde het risico op dementie telkens met 13 procent per tien jaar. Dat blijkt uit een analyse van zeven grote bevolkingsonderzoeken in de VS en Europa waar bijna vijftigduizend 65-plussers aan hebben meegedaan.

Lees verder >

De kracht van preventie

Ziek zijn is niet leuk en een bezoek aan een huisarts of specialist vermijden we het liefst, maar als je dan ziek bent, mag je wel van geluk spreken dat je nu leeft en bijvoorbeeld niet 50 of 100 jaar geleden.

Lees verder >

Primaire en secundaire preventie

De hier beschreven leefstijlfactoren zijn vooral relevant voor de primaire preventie van dementie: vermijden dat er zich in onze hersenen veranderingen voordoen die uiteindelijk leiden tot geheugenverlies. Daarom is de periode van middelbare leeftijd belangrijk, want dementie ontwikkeld zich ontzettend traag

Lees verder >

Dementie, leeftijd en geslacht

De bekendste risicofactoren voor dementie zijn leeftijd en geslacht. Een vrouw van 70 jaar heeft 3.8% kans op dementie, maar dat loopt snel op met het ouder worden. Op 80 jaar heeft diezelfde vrouw een kans van 16,4% op dementie, op de leeftijd van 90 zelfs 44,4%.

Lees verder >

Gezonde (mediterrane) voeding: beschermende factor!

Diverse bevolkingsonderzoeken toonden aan dat een mediterraan voedingspatroon volgen (in lijn met de adviezen van de voedingsdriehoek), het risico op dementie verlaagt. Ook observatieonderzoeken bevestigen dit.

Lees verder >

Cognitief actief blijven: beschermende factor!

Spieren die je regelmatig gebruikt of traint, worden sterker. Dat is algemeen bekend. Het tegenovergestelde is ook waar: spieren die je niet gebruikt, verliezen volume en kracht. Wat voor spieren opgaat, geldt ook voor onze hersenen.

Lees verder >

Sociaal actief blijven: beschermende factor!

Onze gezondheid wordt bepaald door hoe goed we in ons vel zitten, maar ook door hoe goed we in ons sociaal netwerk zitten. Het is bekend dat een goed sociaal netwerk helpt tegen depressie, hartziekten en algemeen functieverlies.

Lees verder >

Veel bewegen: beschermende factor!

Bewegen zorgt voor een krachtiger hart en een betere bloeddoorstroming, en daar hebben hersenen veel belang bij. Bovendien helpt bewegen tegen hoge bloeddruk, suikerziekte en zwaarlijvigheid, die elk op zich het risico op dementie verhogen.

Lees verder >

Veel zitten: bedreigende factor!

Gebrek aan fysieke activiteit is een belangrijke risicofactor voor zowel dementie als aandoeningen aan hart- en bloedvaten. We bewegen te weinig. Dat heeft deels te maken met de verschuiving van fysieke arbeid naar kantoorwerk en het toegenomen gebruik van de auto en openbaar vervoer ten nadele van de fiets of verplaatsingen te voet.

Lees verder >

Roken: bedreigende factor!

Het is algemeen bekend, ook bij rokers, dat roken en longkanker nauw met elkaar verbonden zijn. Minder bekend is dat roken ook een verhoogd risico op dementie met zich mee brengt. Het is zelfs één van de belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren.

Lees verder >

Hoge bloeddruk: bedreigende factor!

Een hoge bloeddruk wordt wel eens de stille aandoening of zelfs de sluipmoordenaar genoemd. Je merkt er eigenlijk niets of nauwelijks iets van maar toch veroorzaakt het langzaam allerlei beschadigingen in je lichaam die op termijn je gezondheid behoorlijk in gevaar brengen.

Lees verder >

Alcohol: bedreigende factor!

Een recente studie lijkt aan te geven dat wie geheelonthouder is, een hoger risico heeft op dementie . Dat spreekt veel eerdere onderzoeken tegen. Er werden dan ook methodologische fouten gemaakt.

Lees verder >

Hardhorigheid: bedreigende factor?

Van de personen ouder dan 65 jaar krijgt tot één derde te maken met hardhorigheid. Net als het risico op dementie stijgt met iemands leeftijd, stijgt ook het risico op hardhorigheid. Recent werd door de commissie over dementie van The Lancet expliciet benoemd dat er tussen beide wel eens een relatie zou kunnen zijn en dat hardhorigheid het risico op dementie verhoogt.

Lees verder >

Huwelijk, langdurige relatie: beschermende factor!

Eind 2017 verscheen op verschillende nieuwsmedia informatie over een huwelijk als beschermende factor tegen dementie. Gehuwden hebben een lagere kans op dementie dan alleenstaanden of weduwen/weduwenaars. Alleenstaanden zouden zelfs dubbel zo veel risico lopen op dementie.

Lees verder >

Bij drukke wegen wonen: bedreigende factor!

Begin 2017 verscheen een onderzoek in het wetenschappelijk medische tijdschrift The Lancet dat dicht bij drukke wegen wonen ook koppelde aan een verhoogd risico op dementie. Wie dichter dan 50 meter bij drukke wegen woon heeft 7% meer risico op dementie. Dat wordt 4% tussen de 50 en de 100 meter, en 2% tussen de 101 en 200 meter.

Lees verder >

Sauna: beschermende factor!

Recent Fins onderzoek onderzocht de invloed van frequent gebruik van de sauna op het risico op dementie. Daartoe werden gegevens gebruikt die eind jaren tachtig verzameld werden bij 2315 ogenschijnlijk gezonde mannen tussen de 42 en 60 jaar oud. Twintig jaar laten werden diezelfde mannen opnieuw opgezocht en werd bekeken of ze dementie hadden ontwikkeld.

Lees verder >