Preventie

Een gezonde leefstijl loont

De grootste risicofactor voor dementie is een hoge leeftijd. Hoe langer iemand leeft, hoe meer kans dat kleine veranderingen in de hersenen krijgen om uiteindelijk tot dementie te leiden. Dat proces kan wel 20 tot 25 jaar in beslag nemen. Net als kanker al lang in je lichaam zit voor je er iets van merkt en er last van krijgt, zo ontwikkelt dementie zich in alle stilte. Actueel wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat leeftijd echter niet de enige risicofactor op dementie is. Het bleek namelijk dat recente generaties oude mensen een lagere kans hadden om dementie te ontwikkelen dan vroegere generaties oude mensen. De verklaring daarvoor is dat die recentere generaties algemeen een betere gezondheid hadden en een gezondere leefstijl hanteerden.

Wie op middelbare leeftijd een gezonde leefstijl hanteert, kan zijn risico op dementie op hoge leeftijd gevoelig verlagen, tot wel 30%! Een gezonde leefstijl betekent hier vooral voldoende beweging, mediterraan dieet, matig met alcohol en niet roken. De klassieke ingrediënten uit de voedingsdriehoek. Wat goed is voor het hart, blijkt ook goed te zijn voor het brein. Dat betekent meteen dat investeren in een gezonde leefstijl dubbele gezondheidswinst oplevert: een gezonder hart en een gezondere hersenen!

Het Vlaamse Gewest telt momenteel ongeveer 122.000 personen met dementie. Tegen 2060 verdubbelt dat aantal tot ongeveer 250.000, maar dat hoeft niet zo te zijn. Door nu in te zetten op een gezonde leefstijl en preventie kunnen we die stijging een stuk minder groot maken.

Meer informatie over preventie & dementie:
www.gezondleven.be 
• Steyaert, J. (2015). Begin NU met preventie van je toekomstige dementie! In J. Steyaert & S. Meeuws (Eds.), Langer thuis met dementie, de (on)mogelijkheden in beeld (pp. 35-46). Antwerpen: EPO.