Missie – Visie – Waarden

Missie van de Expertisecentra Dementie

We streven naar een SAMENleving die met dementie kan omgaan zodat elke MENS die met dementie te maken heeft, zich gewaardeerd en ondersteund voelt.

Visie

Als partner van de Vlaamse overheid verbeteren we de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie.
We vergroten het bewustzijn rond dementie in de samenleving en creëren een realistische beeldvorming. We verbinden en versterken personen actief in de zorgsector. We ontwikkelen en delen onze expertise via vorming, intervisie, coaching en advies. We beïnvloeden het beleid in functie van goede dementiezorg.
We houden voortdurend een vinger aan de pols en zijn innovatief. We realiseren onze missie in samenwerking en co-creatie met partners.

Waarden

Verbindend: we brengen mensen en organisaties samen. We werken samen en stemmen af. We zijn communicatief, sociaalvaardig en transparant.

Versterkend: we bouwen expertise op en delen die intern en extern, via coaching, vorming en advies.

Professioneel
: we zijn experten in ons vakgebied en doen de juiste dingen op de juiste manier.

Verantwoordelijk
: we zetten dementie in de samenleving op de agenda. We leggen rekenschap af tegenover al onze doelgroepen. Het team wordt gedragen door elk teamlid en elkeen is medeverantwoordelijk voor het succes van het hele team.

Impactgericht
: We tonen leiderschap. We zijn ondernemend en oplossingsgericht. We maken keuzes. Bij alles wat we doen, staan we eerst stil bij wat we willen bereiken. We creëren draagvlak en (meer) toegevoegde waarde. We innoveren om vernieuwend en wendbaar te blijven.

In trefwoorden bestaat het werk van de Expertisecentra Dementie uit: informatie en advies / opleiding en training: referentiepersoon dementie, vorming op maat / sensibilisering / signaalfunctie naar overheid / vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk / vertalen van kennisvragen uit de praktijk naar wetenschap / netwerking / ondersteuning van professionele hulpverleners in zorg en begeleiding / psycho-educatie voor naasten van personen met dementie.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de regionale expertisecentra dementie zijn erkend als partnerorganisaties binnen het woonzorgdecreet en worden ondersteund door de Vlaamse overheid en via donateurs.