Gebouw en inrichting

Architectuur

Onze dienstverlening met betrekking tot dementievriendelijke architectuur en inrichting

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw verdiepte zich de jongste jaren in de wetenschappelijke literatuur omtrent dementievriendelijke woonomgevingen en de toepassing ervan in Vlaanderen. Het betreft zowel woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, ziekenhuizen, dienstencentra als private woningen. Hierrond werd naast opleiding via studiedagen en workshops ook een specifieke dienstverlening ontwikkeld. Woonzorgcentra en ziekenhuizen maken er graag gebruik van. Op het vlak van implementatie zorgtechnologie wordt samengewerkt met Vives Zorglab, het expertisecentrum zorgtechnologie.


9789491297120Publicaties

Erik Stroobants en Patrick Verhaest (2012). Architectonica. Een thuis voor mensen met dementie – Antwerpen: Epo.
Verscheen op 24 mei 2012.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte mee aan de Inspiratiebundel toegankelijkheid van woonzorgcentra van Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Het is een werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te inspireren en te ondersteunen om de toegankelijkheid van zorggebouwen te optimaliseren. De inspiratiebundel focust op aanbevelingen die tijdens het ontwerp en de bouw van een woonzorgcentrum (architectuur) van belang zijn om een toegankelijke omgeving voor zowel bezoeker, (zorg)personeel als bewoner te realiseren.


Vormingsdag die we regelmatig organiseren

Dementievriendelijke woonomgeving: hoe het wonen en leven vorm en invulling geven.
De focus van deze vorming ligt op de inrichting van nieuwe of herinrichting van bestaande gebouwen. We verkennen wat mogelijk is binnen het bestaande grondplan en zonder fundamentele breekwerken.
Wordt jaarlijks herhaald.

Meer info en inschrijven


Individueel consult

Het is mogelijk individueel advies (betalend) in te winnen omtrent uw bouw-, verbouw of inrichtingsplannen. Meer informatie en afspraken via info@dementie.be. Zie ook onze folder.

De consults worden verzorgd door Patrick Verhaest, klinisch psycholoog en thans op freelance basis betrokken bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Eerder verdiepte hij zich er als wetenschappelijk medewerker in het thema dementievriendelijke woonomgeving. Hij is co-auteur van het boek ‘Architectonica, een thuis voor mensen met dementie’, eenuitgave van het Expertisecentrum. Hij is tevens opleider van begeleiders wonen en leven en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie op deze functie en op woonbegeleiding binnen woonzorgcentra.

Beeldverslag internationaal congres op 24 mei 2012 te Mechelen 

> Filmfragmenten
Inleidend woord door Wino Baeckelandt, voorzitter raad van bestuur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Inleidende beschouwing Patrick Verhaest, freelance projectmedewerker
Inzichten team Vlaams Bouwmeester, Mario De Putter
Toespraak minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
Aanbod Expertisecentrum Toegankelijkheid (Mieke Broeders, directeur) en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw (Patrick Verhaest, projectmedewerker)

Gesprek met Paul Braem (De Maretak, Regina Coeli, Brugge)
Gesprek met Michiel Verhaeghen (osar architecten)
Gesprek met Carla Molenberghs (Huis Perrekes, Geel)

> Fotoverslag

 fotoreeksinternationaalcongresdementievriendelijkearchitectuureninrichtingmechelen
Fotoreeks Internationaal congres Dementievriendelijke architectuur en inrichting – Mechelen – foto’s © Jan Roggen