Gebouw en inrichting

Architectuur

Onze dienstverlening met betrekking tot dementievriendelijke architectuur en inrichting

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw verdiepte zich de jongste jaren in de wetenschappelijke literatuur omtrent dementievriendelijke woonomgevingen en de toepassing ervan in Vlaanderen. Het betreft zowel woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, ziekenhuizen, dienstencentra als private woningen. Hierrond werd naast opleiding via studiedagen en workshops ook een specifieke dienstverlening ontwikkeld. Woonzorgcentra en ziekenhuizen maken er graag gebruik van. Op het vlak van implementatie zorgtechnologie wordt samengewerkt met Vives Zorglab, het expertisecentrum zorgtechnologie.


9789491297120Publicaties
Erik Stroobants en Patrick Verhaest (2012). Architectonica. Een thuis voor mensen met dementie – Antwerpen: Epo.
Verscheen op 24 mei 2012.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte mee aan de Inspiratiebundel toegankelijkheid van woonzorgcentra van Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Het is een werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te inspireren en te ondersteunen om de toegankelijkheid van zorggebouwen te optimaliseren. De inspiratiebundel focust op aanbevelingen die tijdens het ontwerp en de bouw van een woonzorgcentrum (architectuur) van belang zijn om een toegankelijke omgeving voor zowel bezoeker, (zorg)personeel als bewoner te realiseren.


Studiedagen die we regelmatig organiseren
Van kamer tot woonkamer – werken aan een dementievriendelijke woonomgeving
De focus van deze vorming ligt op de inrichting van nieuwe of herinrichting van bestaande gebouwen. We verkennen wat mogelijk is binnen het bestaande grondplan en zonder fundamentele breekwerken.
Wordt jaarlijks herhaald.


Individueel consult

Het is mogelijk individueel advies (betalend) in te winnen omtrent uw bouw-, verbouw of inrichtingsplannen. Meer informatie en afspraken via Patrick Verhaest, freelance projectmedewerker. Zie ook onze folder.


Beeldverslag internationaal congres op 24 mei 2012 te Mechelen 

> Filmfragmenten
Inleidend woord door Wino Baeckelandt, voorzitter raad van bestuur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Inleidende beschouwing Patrick Verhaest, freelance projectmedewerker
Inzichten team Vlaams Bouwmeester, Mario De Putter
Toespraak minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
Aanbod Expertisecentrum Toegankelijkheid (Mieke Broeders, directeur) en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw (Patrick Verhaest, projectmedewerker)

Gesprek met Paul Braem (De Maretak, Regina Coeli, Brugge)
Gesprek met Michiel Verhaeghen (osar architecten)
Gesprek met Carla Molenberghs (Huis Perrekes, Geel)

> Fotoverslag

 fotoreeksinternationaalcongresdementievriendelijkearchitectuureninrichtingmechelen
Fotoreeks Internationaal congres Dementievriendelijke architectuur en inrichting – Mechelen – foto’s © Jan Roggen