Zorgpaden dementie

zorgpaden5Een zorgpad dementie …

Wat zijn zorgpaden dementie?
Een patiënt kan tijdens zijn reis doorheen de gezondheidszorg in aanraking komen met diverse verschillende zorgverstrekkers en zorginstellingen. Het is in het belang van de patiënt dat al deze zorgverleners gecoördineerd en volgens de laatste stand van de wetenschap kunnen werken. Duidelijke afspraken en communicatie zijn essentieel.
Vertrekkend van de zorgbehoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele patiënt, beschrijven zorgpaden pro-actief de opeenvolgende stappen in het zorgproces voor een patiënt met een specifieke zorgvraag. Een zorgpad, ook gekend als klinisch pad, kritisch pad of klinisch zorgpad, wordt gebruikt om multidisciplinaire teams op elkaar af te stemmen en daardoor de resultaten van zorg te optimaliseren.
De European Pathway Association heeft in 2006 een definitie uitgewerkt die in 2007 werd herwerkt tot: Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader.
Eigenschappen van een zorgpad zijn:
(i) Een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd op evidentie, best practice en patiëntverwachtingen en kenmerken;
(ii) Het faciliteren van de communicatie tussen teamleden en met patiënten en hun familie;
(iii) Het coördineren van het zorgproces door het coördineren van de rollen en de opeenvolging van de aktiviteiten van het multidisciplinaire team, de patiënten en hun familie;
(iv) Het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten; en
(v) Het identificeren van de verantwoorde middelen.
Het streefdoel van een zorgpad is: de kwaliteit van zorg, over de grenzen van een organisatie heen, te verbeteren door het verbeteren van resultaten, het bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van de patiënttevredenheid en het optimaliseren van het middelengebruik. (ref naar E-P-A, 2007 & Vanhaecht, De Witte, Sermeus, 2007)
Zorgpad dementie
Een zorgpad dementie is een transmuraal zorgpad omdat de zorg- en hulpverleners vanuit diverse lijnen en sectoren een aanbod voorzien voor de persoon met dementie en de mantelzorger(s). Afspraken, richtlijnen en instrumenten binnen alle fasen van het dementieproces zijn ontwikkeld voor een optimale samenwerking tussen alle zorg- en hulpverleners en voor de communicatieoverdracht tussen alle betrokkenen. Zorg- en hulpverleners werken dus samen om de kwaliteit van leven en van zorg en/of dienstverlening te optimaliseren op maat van de persoon met dementie en de mantelzorger, op een duurzame manier.