Actueel

Opleiding tot referentiepersoon dementie 2022 van start

Deze maand startte in elke Vlaamse provincie en in Brussel de opleiding tot referentiepersoon dementie. Referentiepersonen dementie zijn de ambassadeurs van goede zorg voor mensen met dementie in hun organisatie en fungeren als kennisbakens en coaches van collega’s.

Lees verder >

Rapport KCE verschenen rond beslissingsbekwaamheid bij dementie

Voor de meesten van ons is het vanzelfsprekend dat wij zelf en zelfstandig beslissingen kunnen nemen over onze eigen gezondheid. Maar voor sommige mensen, wiens beslissingsbekwaamheid beperkt is – bijvoorbeeld in het geval van geestelijke gezondheidsproblemen of dementie – is dit niet zo evident. Een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) herinnert ons eraan dat de beslissingsbekwaamheid zelden een "zwart-wit" gegeven is, maar een fluctuerende realiteit naargelang van het tijdstip, de context en het soort beslissing dat moet worden genomen.

Lees verder >

Nieuwe publicatie van The Lancet wijst op felle stijging aantal mensen met dementie

In een nieuwe publicatie van het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift The Lancet staat een nieuwe update van de prevalentie of het voorkomen van dementie. Ook voor ons land werden nieuwe cijfers gepubliceerd. Er wordt een stijging voorzien van 73% tussen 2019 en 2050. Cijfers die ook in overeenstemming zijn met de getallen die zijn opgenomen in het Vlaamse Dementieplan. Voor Vlaanderen spreken we vandaag over 141 000 mensen met dementie.

Lees verder >

Dank om bij ons te zijn. Graag tot in 2022!

Het was een fijn jaar waarin we dichtbij of vanop afstand met jou konden samenwerken. We kijken nu al hoopvol vooruit naar een even bijzonder maar vooral menselijk 2022!

Lees verder >

Virtuele Alzheimer Europe-conferentie met bijdragen vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Van 29 november tot 1 december vond de 31ste Alzheimer Europe-conferentie plaats, digitaal omwille van de gekende reden ... Vanuit het Expertisecentrum werkten we mee aan drie bijdragen tijdens de conferentie.

Lees verder >
Alle berichten