Vergeet dementie. Onthou mens

Een genuanceerde beeldvorming van dementie was en is een prioriteit binnen het Vlaamse welzijnsbeleid. Met de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’, die kaderde binnen het ‘dementieplan Vlaanderen 2010-2014’, zette de Vlaamse overheid in op destigmatisering en inclusie van mensen met dementie. Een respectvolle communicatie en open gespreksklimaat zijn immers basisvoorwaarden voor een betere levenskwaliteit van mensen met dementie, hun naasten en de mensen die dag in dag uit instaan voor de zorg. Tot op vandaag ligt bij de beeldvorming van personen met dementie de focus op de laatste fase van de aandoening, waardoor de perceptie eenzijdig negatief is. Door deze ontmenselijking belanden personen met dementie in een neerwaartse spiraal. De Vlaamse overheid wil dit dominante beeld bijstellen. Het taboe moet doorbroken worden. De campagne toont dat achter elke persoon met dementie een mens schuilgaat, met emoties en gevoelens. Met beperkingen, maar zeker ook met talloze mogelijkheden. Dit vraagt een attitudeverandering.

Het is een campagne die van onderuit groeide, en net daarom ook een duurzaam karakter heeft. Men wil verder bouwen aan lokale netwerken die mensen met dementie een plaats geven in de maatschappij. Het opzet is ook in de toekomst een mobiliserende dynamiek te creëren waar bestaande initiatieven bij kunnen aansluiten en die nieuwe initiatieven aanwakkert. Dit is een werk van lange adem, daarom was het einde van de campagne in 2014 geenszins dat de initiatieven stopgezet worden. Het is net de bedoeling om zoveel mogelijk partners te enthousiasmeren om stappen te ondernemen die bijdragen tot genuanceerde beeldvorming.

De website www.onthoumens.be fungeert als digitaal campagneplatform en blijvende informatiebron. Mensen kunnen er educatief materiaal, wetenschappelijk onderzoek en communicatietips vinden over beeldvorming van dementie. Daarnaast zijn er tal van hapklare tools waarmee iedereen aan de slag kan: een uitgebreide fotodatabank, campagnelogo’s, cartoons, …. Men kan ook ambassadeurs en getuigen raadplegen die mee hun schouders zetten onder de campagne. Hun openhartige getuigenissen blijven een rijke inspiratiebron. De campagne geeft mensen met dementie een stem en dat is ook in de toekomstig nog altijd de krachtigste manier om het taboe te doorbreken en te werken aan een dementievriendelijke samenleving. Je kan de website hier raadpplegen. ‘Vergeet dementie, onthou mens’ brengt ook regelmatige updates via Twitter en Facebook. Je kan er heel wat inspiratie opdoen via de gedeelde ‘good practices’, communicatietips, dementievriendelijke projecten, en nog veel meer.