De Alzheimer Code

In september – oktober 2015 liep in Vlaanderen en Brussel het kunstenaarsproject De Alzheimer Code. Het was een sociaal-artistiek initiatief: artistiek van opzet en idee, sociaal van inhoud. De Alzheimer Code bood een uitgebreid programma aan: tentoonstellingen in het M HKA (Antwerpen), het Museum Dr. Guislain (Gent), M–Museum (Leuven) en Muntpunt (Brussel), films en documentaires op Canvas, workshops en interactieve voorstellingen voor kinderen en jongeren, momenten van reflectie, …

De Alzheimer Code is een titel die lijkt te suggereren dat er een pasklare sleutel, een paswoord of een aantal bruikbare richtlijnen bestaat om toegang te krijgen tot de wereld van dementie. Dat is natuurlijk (nog) niet zo. De Alzheimer Code wil de nieuwsgierigheid wekken en vooral meer aandacht vragen voor wat de aandoening van de eeuw lijkt te worden. De boodschap is duidelijk: mensen met dementie tellen mee!

De ambitie: een dementievriendelijke communicatie uitdragen die recht doet aan de dagelijkse realiteit van mensen met dementie. Soms confronterend, vaak verrassend, maar altijd met een open blik op de diverse realiteit die dementie is. Daarmee onderschrijven de initiatiefnemers van De Alzheimer Code (Hellebosch vzw, Alzheimer Liga Vlaanderen en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) ook de blijvende beleidsinspanningen om dementie bespreekbaar te maken.

“Dit sociaal-artistiek initiatief plaatst de persoon met dementie centraal en brengt een genuanceerd en creatief beeld van zijn leefwereld”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Ik nodig alle bezoekers mee uit om het accent te leggen op wat iemand nog kan, met verwondering te kijken naar het anders beleven van de realiteit en zich mee te engageren voor een dementievriendelijke samenleving.” Minister Vandeurzen wandelde op 14 september samen met zo’n 100 genodigden 80 meter achteruit naar het Leuvense M-Museum. Hij wou hiermee aantonen dat ‘achteruitgang’ meer is dan aftakeling alleen. Vlaanderen telt momenteel zo’n 132.000 mensen met dementie. Wat als personen met dementie herontdekken wat ze kunnen, wat ze weten en wie ze zijn? Deze actie was de opwarmer voor een najaar vol initiatieven die dementie uit de taboesfeer willen halen in het kader van De Alzheimer Code. Ook M-Museum Leuven doet hieraan mee met ‘Wereld van herinnering’. Klik hier voor een terugblik.