Het gebruik van contrasten in de zorg

Het gebruik van contrasten in de zorg: rekenblad ter beschikking

Contrasten zijn bevorderlijk voor de goede waarneming en het gebruik van onze bebouwde omgeving. Ze kunnen immers bijdragen tot de algemene herkenbaarheid en oriëntatie binnen een gebouw, functioneel ingezet worden om de bruikbaarheid te verhogen en een belangrijke impact hebben op de veiligheid (accentuering van niveauverschillen of obstakels).

Een slecht leesbare tekst of het feit dat een niveauverschil – ondanks een voldoende verlichting – niet waargenomen wordt, vormt een probleem voor alle gebouwgebruikers. Dit geldt echter des te meer voor slechtziende personen, die extra baat hebben bij de aanwezigheid van een toereikend en correct aangebracht contrast. Maar ook bij personen met dementie spelen contrasten een belangrijke rol. De vergeling van de ooglens zorgt immers voor een afname van de waarneembare omgeving. Een wit toilet op een witte muur valt onvoldoende op. Tegelijk moeten we ook wel oppassen dat té groot contrastgebruik, bijvoorbeeld op de vloer de persoon dementie het gevoel kan geven over een put te moeten stappen.

Het rekenblad Contrasten dat Buildwise beschikbaar stelt kan hierbij nuttig zijn. Het laat toe om:

  • na te gaan of de combinatie van twee kleuren een bevredigend contrast oplevert volgens de eisen uit de norm ISO 21542
  • de minimaal vereiste grootte voor beletteringen te bepalen volgens de methode uit het CIE-rapport 196.Om de toepassing van het rekenblad in goede banen te leiden, worden er binnen de tool een pagina met achtergrondinformatie en een handleiding ter beschikking gesteld. Meer uitgebreide informatie is terug te vinden in twee afzonderlijke documenten. Het rekenblad en de documenten met achtergrondinformatie zijn terug te vinden op de Buildwise-website – onder rekentools.

Het rekenblad Contrasten werd uitgewerkt in het kader van het IWT/VIS-traject Groen Licht Vlaanderen 2020.