Fundament 6: zorgverleners/vrijwilligers

Op deze pagina vindt u meer informatie bij het hoofdstuk ‘Fundament 6: professionele zorgverleners en vrijwilligers’.

  • Extra documenten
  • Aanbevolen en aanvullende literatuur
  • Inspirerende praktijken

 

Een competentieprofiel voor medewerkers binnen kleinschalig, genormaliseerd wonen Competentieprofiel KGW_Invulblad zelfreflectiedocument Competentieprofiel KGW_toelichting voor leidinggevende Competentieprofiel KGW_toelichting voor medewerker Competentieprofiel KGW_Zelfreflectiedocument

 

Aanbevolen literatuur

  • De Maesschalck, L., & Verhaest, P. (2009). Competenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementie.
  • Kuhlmann, K., & Brandsma, F. (2015). Kijk, luister, voel aan en beweeg mee. Denkbeeld, 27(6), 26-28.

Aanvullende literatuur

  • Geelen, R. (2017). Steun bieden bij opname: Belevingsgericht begeleiden 2. Denkbeeld, 29(5), 36-37.
  • Liégeois, A. (2009). Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg: LannooCampus.
  • Lillekroken, D., Hauge, S., & Slettebø, Å. (2017). The meaning of slow nursing in dementia care. Dementia, 16(7), 930-947.

 

Samen de mens zien (WZC Sint-Jan Berchmans, Hamont)

‘Regelmatig stoten we tijdens de wekelijkse bewonersbespreking op een moeilijke situatie waar we geen pasklaar antwoord op hebben. Vorig jaar leerden we de reflectietool Samen de mens zien. Creatief sleutelen aan persoonsgerichte zorg kennen, die we op zo’n moment kunnen bovenhalen.’ Aan het woord is Rudi, hoofdverpleegkundige in het Sint-Jan Berchmans in Hamont.

De reflectietool werd ontwikkeld door de UCLL en wil zorgverleners toeleiden naar meer persoonsgerichte zorg door hen in een groepje van 4 tot 8 mensen te laten reflecteren. Het team vertrekt vanuit een reële situatie en doorloopt verschillende stappen. Wat heb ik gedaan? Wat waren de gevolgen? Wat wou ik bereiken? … Vanuit de talenten van de zorgverleners zoekt de groep naar een persoonsgerichte aanpak van de uitdagende situatie.

‘We hebben het spel intensief gebruikt toen we een nieuwe afdeling voor mensen met dementie openden en veel zorgverleners nog geen ervaring met die doelgroep hadden. Ook nu wordt het nog gebruikt, gekoppeld aan een bewonersbespreking. Alle medewerkers weten hoe het spel werkt. Er is op zich geen vaste begeleider nodig. Wel moet je er bewust tijd voor vrijmaken. En hoewel het spel maar 20 minuten duurt eenmaal je ermee vertrouwd bent, is het een aandachtspunt het in drukke periodes of vakantieperiodes te blijven gebruiken. Maar dat het een meerwaarde is, daar zijn we van overtuigd.’

Contactgegevens: Info.Stjberchmans.tehuis@rusthuizenza.be