Diagnose

150831_har_hetventiel_160Het belang van een tijdige diagnose

In de praktijk merken we vaak een lange periode tussen de eerste verschijnselen en de uiteindelijke stap tot diagnosestelling. Gemiddeld duurt het twee tot drie jaar tot de diagnose gesteld wordt na de eerste symptomen. Het uitblijven van de juiste diagnose kan veel onzekerheid met zich meebrengen en heeft een grote impact op de persoon zelf en het gezin. Daarom is het van belang dat de diagnose zo vroeg mogelijk gesteld wordt zodat andere aandoeningen uitgesloten kunnen worden en dat er zo snel mogelijk gestart kan worden met het plannen van de zorg. Tijdige diagnose biedt heel wat kansen om zo lang mogelijk kwaliteitsvol leven te behouden.

Je staat niet alleen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie helpen je graag zoveel mogelijk op weg om de gepaste hulp en ondersteuning te vinden. Je kan het regionaal expertisecentrum dementie in jouw buurt vinden door bovenaan op de homepagina de postcode van jouw woonplaats in te geven. Daarnaast kan er vanuit de zorgsector ook bijkomende ondersteuning geboden worden via het intermutualistisch contactpunt. Dit zorgt ervoor dat hulp- en zorgverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen bekijken de nood en zorgen voor de nodige begeleiding. Via het contactpunt wordt een brug gebouwd tussen de persoon met dementie en alle mogelijke hulpverleners. Zorgverleners kunnen het contactpunt bereiken via contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be.

Nadat een huisarts de voorlopige diagnose heeft gesteld zal hij vaak verwijzen naar een specialistische instelling, zoals een geheugenpolikliniek. Hier wordt de diagnose bevestigd en vastgesteld om welke vorm van dementie het gaat. De werkwijze verschilt per instelling, maar over het algemeen zal er uitgebreid lichamelijk, psychologisch en sociaal onderzoek plaatsvinden. Er kan enige tijd overheen gaan voordat de uitslag van alle onderzoeken bekend is. De diagnose wordt meestal in een gesprek met de behandelend arts of een andere hulpverlener van de specialistische instelling meegedeeld. De huisarts krijgt de gegevens van het onderzoek. Daarna zal besproken worden wat de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding zijn.

Na de diagnose sta je er nooit alleen voor. Vanuit de expertisecentra dementie bieden we je niet alleen advies op maat. Zo kan je over heel Vlaanderen ook terecht in de praatcafés dementie voor meer informatie en een informele babbel. In de kalender kan je het volledige overzicht vinden van de praatcafés. Verder organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen ook Familiegroepen waar mensen via lotgenotencontact steun en verhaal kunnen vinden bij elkaar. Ook het overzicht van de Familiegroepen die de komende weken plaatsvinden kan je raadplegen in onze kalender.

Hoe wordt een diagnose gesteld? Klik hier voor meer informatie of bekijk de getuigenissen.