Waarderingsonderzoek

Waarderingsonderzoek

De overheid verplicht de woonzorgcentra werk te maken van een kwaliteitssysteem. In het geval van mensen met dementie is het echter niet evident om hen zelf te bevragen over wat zij van het woonzorgcentrum vinden. Daarom wordt de vertegenwoordiger – meestal de familie – bevraagd over hoe zij de kwaliteit van zorg en begeleiding ervaren.
Hiertoe ontwikkelde het woonzorgcentrum De Bijster, samen met het regionaal expertisecentrum dementie Orion i.s.m. PGN in Antwerpen en de Nederlandse Stichting Groenhuijsen, een handig en innoverend enquête-instrument. Innoverend, omdat het rekening houdt met de inzichten van zowel de medewerkers en de directie, als van de familie.
Een onafhankelijke bespreking van de resultaten met de vertegenwoordigers van personen met dementie die in het woonzorgcentrum wonen, garandeert een objectieve benadering.

Hieronder kun je de documenten van het waarderingsonderzoek downloaden. Voor begeleiding bij het groepsgesprek met de familie mag je contact opnemen met het regionale expertisecentrum dementie. We maken je graag wegwijs.

> draaiboek uitvoering waarderingsonderzoek
> vragenlijst bewoners met dementie
> handleiding normeren
> handleiding waarderingsonderzoek
> normeringslijst waarderingsonderzoek bewoners
> rapportage waarderingsonderzoek
> uitnodiging deelname waarderingsonderzoek vertegenwoordiger
> uitnodiging groepsgesprek waarderingsonderzoek bewoners