Alle berichten

Kleinschalig genormaliseerd wonen in de praktijk: "We zijn te gast in het huis van zijn bewoners"

Op 28 april werd in het coronaveilige Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen de leergang rond kleinschalig genormaliseerd wonen afgesloten met een voorstelling van de verschillende projecten richting gewenste verandering. Amy Van Aert (24) is zorgkundige in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kalmthout en vertelt als één van de tien cursisten over haar ervaringen.

Lees verder >

Webinar ‘Zorgen voor iemand met dementie’ – extra informatie

Heb je ook het gratis webinar ‘Zorgen voor iemand met dementie’ gevolgd op 20 april? Op deze pagina vind je wat extra informatie bij de thema’s waar Hilde Delameillieure (regionaal expertisecentrum dementie Foton), Luc Appermont en Anouck de Bruijn het over hadden.

Lees verder >

Beter voorkomen dan genezen

In 2018 en 2019 voerden de expertisecentra dementie campagne om de link tussen leefstijl en risico op dementie bekender te maken. Over de resultaten publiceerden we nu een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Preventive Medicine.

Lees verder >

Nieuwe projectoproep: ‘Samen MENS’

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen om een coachingtraject van 15 maanden rond persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie te volgen. De Vlaamse overheid financiert 75% van de kostprijs. De begeleiding is in handen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie.

Lees verder >

Vermissingsprotocol in de kijker bij webinar over langer thuis wonen met dementie

Opvallende aanwezige op het webinar van Cera op 15 maart was Katty Doms van de Cel Vermiste Personen. Ze gaf er toelichting bij het vermissingsprotocol dat enkele jaren geleden samen met gebruikers, mantelzorgers, de professionele actoren, de expertisecentra dementie en de politiediensten werd opgesteld.

Lees verder >

Magazine over dementie biedt informatie op maat

Om aan de actuele informatiehonger tegemoet te komen, hebben de expertisecentra dementie een nieuwe brochure in magazinevorm uitgebracht. De brochure is ook goedgekeurd door mensen met dementie en mantelzorgers zelf en is een zeer handig informatie-instrument. Belangrijk: organisaties of gemeenten kunnen ook een ‘gepersonaliseerde’ versie bestellen.

Lees verder >

Alzheimer’s Disease International sluit 2020 af met druk bijgewoonde virtuele conferentie

‘Hope In The Age Of Dementia’, in deze onzekere en moeilijke tijden van de coronaviruspandemie kon de titel voor de virtuele conferentie van Alzheimer’s Disease International (ADI) niet geschikter zijn. Van 10 december tot 12 december vorig jaar verwelkomde de organisatie meer dan 1500 deelnemers van over de hele wereld voor een divers en boeiend programma.

Lees verder >

Internationaal project 'Dementia in Cultural Mediation' organiseert succesvolle webinarreeks

Onder impuls van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werd in samenwerking met de projectpartners van 'Dementia in Cultural Mediation' een driedaagse webinarreeks georganiseerd, die zowel de interne projectmedewerkers als externe belangstellenden kon bekoren. Op 19, 20 en 21 januari werd op een interactieve wijze een breed gamma aan artistieke interventies voorgesteld die inzetten op de waarde van kunst en cultuur om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Lees verder >

Kerst en nieuwjaar in de zorg tijdens corona – tips voor de feestdagen

Kerst en nieuwjaar is bij uitstek de periode van het jaar waarin gezelligheid, warmte en nabijheid centraal staan. De eindejaarsperiode zal er in 2020 helaas anders uitzien. Activiteiten en bezoek zinvol invullen is dé uitdaging voor de komende weken. Vele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers doen extra inspanningen om er in de kleine bubbels het beste van te maken.

Lees verder >

Vaccinatiestrategie in woonzorgcentra: "Krijgt vader een prik tegen corona?"

Binnen enkele weken start de coronavaccinatie, met prioriteit voor bewoners en personeel van woonzorgcentra. Dat geeft perspectief voor de sterk getroffen ouderenzorg. Maar wat als bijvoorbeeld een bewoner met dementie beslist dat hij die prik niet wenst?

Lees verder >

Europese groep van beleidsexperten: "Ernstige impact Covid-19 vergt aangepaste maatregelen"

De Europese koepelorganisatie Alzheimer Europe bracht op 8 december de Europese beleidsexperten rond dementie op virtuele wijze samen – waaronder ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen - om het vooral te hebben over de impact van de coronacrisis op mensen met dementie en de gezondheidssystemen.

Lees verder >

Internationale erkenning voor regionaal expertisecentrum dementie Foton en buddyproject Het Ventiel

Recent kende EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia) haar Awards 2020 toe aan initiatieven die oplossingen vonden voor de specifieke uitdagingen waar de coronapandemie ons voor plaatst, onder de noemer ‘Spreading a Legacy For the Future’. Zowel regionaal expertisecentrum dementie Foton als buddywerking Het Ventiel vielen in de gunst van de jury.

Lees verder >

KCE-rapport komt met adviezen voor de aanpak van ouderenmisbehandeling

Wereldwijd wordt naar schatting één op de zes mensen van 60 jaar of ouder mis(be)handeld, maar slechts één op de 24 gevallen zou worden gemeld. In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Het publiceert op 10 november 2020 een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken.

Lees verder >

De verlieskoffer: een hulpmiddel voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en professionele hulpverleners

Afscheid nemen is moeilijk. Het hoort bij het leven, maar is voor iedereen en in iedere situatie anders. Bij dementiezorg is er bovendien een dubbel gemis, een gemis op gemis. Dementie is onder meer een proces van voortdurend afscheid nemen. Ook tijdens de coronacrisis krijgt ieder van ons te maken met verschillende verlieservaringen. De regionale expertisecentra dementie Orion ism PGN en Tandem ontwikkelden daarom ‘De verlieskoffer’.

Lees verder >

De actuele coronamaatregelen in klare taal

Open School Kortrijk-Roeselare, een centrum voor basiseducatie, maakte recent een handig overzicht van de geldende coronamaatregelen. Het overzicht is een helder instrument voor iedereen die zelf de actuele maatregelen wil checken of er binnen de eigen organisatie over wil communiceren.

Lees verder >

Nederlands onderzoek naar effecten van coronamaatregelen bij mensen met cognitieve stoornissen en hun naasten

Mensen met cognitieve stoornissen en dementie worden dubbel geraakt door de coronacrisis. Aan de ene kant lopen zij risico op een ernstige verschijningsvorm van de infectie. Aan de andere kant worden zij extra hard geraakt door beperkende maatregelen. In Frontiers in Psychiary publiceerde Alzheimercentrum Amsterdam recent een studie die de psychosociale effecten hiervan in kaart bracht.

Lees verder >

Iksteunmijngoededoel.be ziet het levenslicht

Via de website 'Ik steun mijn goede doel' kunnen burgers, scholen, gemeenten, bedrijven, kortom iedereen inzamelacties registreren of geld doneren aan de diverse goede doelen in Vlaanderen. Ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen staat vermeld bij die goede doelen en zou het fijn vinden mocht de burger de weg vinden om ons te ondersteunen.

Lees verder >

Expertisecentra dementie bieden gratis opleiding aan over dementie voor tijdelijk werklozen uit horeca of eventsector

In de zorgsector dreigt een groot tekort aan medewerkers nu de tweede golf van het coronavirus op volle kracht woedt. De VDAB gaat daarom op zoek naar tijdelijk werklozen uit bijvoorbeeld de horeca of eventsector om in de bres te springen. De expertisecentra dementie willen inspelen op de informatienood over dementie bij deze groep.

Lees verder >

Belgian Dementia Day 2020: ‘Ethical aspects in Dementia’

De Belgian Dementia Council, waar ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deel van uitmaakt, organiseert op zaterdag 21 november zijn Dementia Day waarin ethische aspecten bij dementie op de voorgrond staan.

Lees verder >

Nieuw World Alzheimer Report focust op architectuur in relatie tot dementie

Het World Alzheimer Report 2020 van Alzheimer’s Disease International schetst een globaal perspectief van dementievriendelijk ontwerpen vanuit een interculturele benadering. Het rapport weerspiegelt regionale en economische verschillen en houdt rekening met een stedelijke en een landelijke omgeving.

Lees verder >