Alle berichten

Campagne rond hersengezondheid succesvol gelanceerd

Op 9 mei werd bij de start van de 'Week van de Zorg' ook onze campagne rond hersengezondheid gelanceerd. We waren niet alleen aanwezig in de 'Zorgbabbels', maar ook op een tiental markten. Ook in de pers ging de campagne niet onopgemerkt voorbij!

Lees verder >

Veel enthousiasme en inspiratie tijdens studiedag ‘Cultuur en dementie in verbinding – een kunst’

Op vrijdag 6 mei vond in het Provinciehuis van Leuven de studiedag ‘Cultuur en dementie in verbinding – een kunst’ plaats. Met meer dan 120 geïnteresseerde deelnemers was het evenement helemaal volzet.

Lees verder >

Twee voor de prijs van één: nieuwe campagne plaatst hersengezondheid in de kijker

Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie verminderen. Daarom lanceert het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op maandag 9 mei de campagne '2 voor de prijs van 1': wat goed is voor je hart, is goed voor je hersenen!

Lees verder >

'Restaurant Misverstand' zet jongdementie op de kaart

In de loop van maart startte het eerste seizoen van 'Restaurant Misverstand' in Vlaanderen. Collega Anouck de Bruijn, coördinator van het regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN, zorgt voor begeleiding en ondersteuning van het hele team en voor de gevatte duiding tijdens het programma.

Lees verder >

Samen Lezen in de ouderenzorg

Samen Lezen, een initiatief van Het Lezerscollectief, versterkt het leesplezier, maar ook het samenzijn en welbevinden. Cera ondersteunt Het Lezerscollectief en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om in 2022 nieuwe leesbegeleiders te engageren, specifiek gericht op woonzorgcentra, centra voor dagverzorging of dagopvang in Vlaanderen en Brussel.

Lees verder >

Webinar 'Nachtelijke onrust bij dementie'

“Koffie zetten midden in de nacht, onrustig zoeken naar iets in het badkamerkastje, de woonkamer opruimen, … Sinds mijn vrouw dementie heeft, is haar dag-nachtritme verstoord. Overdag is ze slaperig en ’s nachts soms klaarwakker.”
Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. En net dat aspect raakt bij veel mensen met dementie verstoord. In dit Cera-webinar in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vertelde Prof. dr. Chantal Van Audenhove (LUCAS) over wat de impact hiervan is op de persoon met dementie en zijn omgeving. Carla Molenberghs, directrice van Huis Perrekes duidde hoe huis Perrekes hiermee omgaat. Onder meer het wiegbed kan helpend zijn.

Lees verder >

Diagnosemededeling: praktijken en meningen van een groep Belgische deskundigen

Uit eerder onderzoek is gebleken dat slechts een minderheid van artsen de diagnose van de ziekte van Alzheimer duidelijk aan hun patiënten meedeelt. De voornaamste reden hiervoor was de vrees dat deze mededeling schadelijk zou zijn voor de patiënt, vooral voor zijn of haar mentale toestand. Gelukkig is uit verschillende studies gebleken dat de mededeling van de diagnose van de ziekte van Alzheimer bij patiënten met lichte tot matige dementie in de overgrote meerderheid van de gevallen geen depressie veroorzaakt en de angst zelfs kan doen afnemen.

Lees verder >

Webinar Dementie en technologie: kijk terug

Wat kunnen robots en sprekende lampen voor jou betekenen?
“We hebben al een aantal technologische snufjes in huis gehaald sinds mijn vrouw de diagnose dementie kreeg: een trackingsysteem voor op haar wandelingen, een sprekende klok, een app om herinneringen op te halen, … maar hoe ver staat technologie anno 2022? En wat kan die voor ons betekenen?”
Dat, en nog veel meer kwam je te weten op het webinar op 24 februari 2022.

Lees verder >

Zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie

Kinderen die een ouder met dementie hebben, voelen zich vaak onzeker door de vele uitdagingen in het gezin. Ook de gezonde ouder is op zoek naar de balans tussen zorgen voor zichzelf, de partner met dementie en de kinderen. Daarom organiseren het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen een zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie van 12 tot 15 augustus 2022 in Houthulst.

Lees verder >

Studiedag ‘Cultuur en dementie in verbinding - een kunst’

Wil je een culturele activiteit organiseren die mee bouwt aan kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten? Dan is de studiedag ‘Cultuur en dementie in verbinding – een kunst’ die op vrijdag 6 mei in het kader van het internationale project ‘Dementia in Cultural Mediation’ plaatsvindt beslist iets voor jou!

Lees verder >

Gezocht: verhalen over wat er belangrijk is voor een persoon met dementie

In september organiseren het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en regionaal expertisecentrum dementie Memo uit Leuven samen met LUCA School of Arts een tentoonstelling over wat een object (een gebruiksvoorwerp, maar evengoed een meubel, een muziekstuk, …) voor een persoon met dementie kan betekenen. Om deze tentoonstelling te doen slagen hebben we jouw hulp nodig!

Lees verder >

Opleiding tot referentiepersoon dementie 2022 van start

Deze maand startte in elke Vlaamse provincie en in Brussel de opleiding tot referentiepersoon dementie. Referentiepersonen dementie zijn de ambassadeurs van goede zorg voor mensen met dementie in hun organisatie en fungeren als kennisbakens en coaches van collega’s.

Lees verder >

Rapport KCE verschenen rond beslissingsbekwaamheid bij dementie

Voor de meesten van ons is het vanzelfsprekend dat wij zelf en zelfstandig beslissingen kunnen nemen over onze eigen gezondheid. Maar voor sommige mensen, wiens beslissingsbekwaamheid beperkt is – bijvoorbeeld in het geval van geestelijke gezondheidsproblemen of dementie – is dit niet zo evident. Een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) herinnert ons eraan dat de beslissingsbekwaamheid zelden een "zwart-wit" gegeven is, maar een fluctuerende realiteit naargelang van het tijdstip, de context en het soort beslissing dat moet worden genomen.

Lees verder >

Nieuwe publicatie van The Lancet wijst op felle stijging aantal mensen met dementie

In een nieuwe publicatie van het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift The Lancet staat een nieuwe update van de prevalentie of het voorkomen van dementie. Ook voor ons land werden nieuwe cijfers gepubliceerd. Er wordt een stijging voorzien van 73% tussen 2019 en 2050. Cijfers die ook in overeenstemming zijn met de getallen die zijn opgenomen in het Vlaamse Dementieplan. Voor Vlaanderen spreken we vandaag over 141 000 mensen met dementie.

Lees verder >

Dank om bij ons te zijn. Graag tot in 2022!

Het was een fijn jaar waarin we dichtbij of vanop afstand met jou konden samenwerken. We kijken nu al hoopvol vooruit naar een even bijzonder maar vooral menselijk 2022!

Lees verder >

Virtuele Alzheimer Europe-conferentie met bijdragen vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Van 29 november tot 1 december vond de 31ste Alzheimer Europe-conferentie plaats, digitaal omwille van de gekende reden ... Vanuit het Expertisecentrum werkten we mee aan drie bijdragen tijdens de conferentie.

Lees verder >

Terugblik webinar ‘Samen actief blijven na de diagnose dementie’ en bijkomende informatiebronnen

Het webinar ‘Samen actief blijven na de diagnose dementie’, een organisatie van CERA i.s.m. het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, kon rekenen op heel wat belangstelling. Aansluitend bij de presentaties geven we hier graag bijkomende info mee en heel wat nuttige links.

Lees verder >

Webinar Dementie - Tijdige diagnose en passende opvolging

Het webinar 'Dementie - tijdige diagnose en passende opvang' (Cera in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) bereikte 1313 deelnemers. Bekijk hieronder de opname en nuttige links naar websites en thema's waarvan sprake tijdens het webinar.

Lees verder >

Schrijf vandaag nog in voor de ‘Dag van de Zorg 2022’

Eindelijk, op zondag 20 maart 2022 is het zover. Na twee jaar uitstel openen organisaties uit zorg en welzijn opnieuw hun deuren op de elfde editie van de ‘Dag van de Zorg’. Meer dan 220 organisaties zitten nu al klaar om hun aanbod en dienstverlening te tonen aan het brede publiek.

Lees verder >

Naar een nieuwe mantelzorg

Vanuit de expertisecentra dementie zien we elke dag met welke uitdagingen mantelzorgers te maken krijgen: van administratieve vragen en een gebrek aan erkenning tot de uitdagende combinatie met werk of studie. Dat kan beter. Daarom onderschrijven we de toekomstvisie uit de publicatie ‘Naar een nieuwe mantelzorg’.

Lees verder >