Alle berichten

'Laten we leven aan de dagen toevoegen in plaats van enkel dagen aan het leven'

Corona gaat over ons allemaal. Vandaag lijkt het er steeds meer op dat corona ons leven overneemt. Wordt het niet de hoogste tijd om dit om te keren? Cruciaal hierbij is het zoeken naar een levenswijze die de kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij we de aanvankelijke gevoelens van angst voor het virus terug omzetten in positieve energie. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schreven we daarom samen met heel wat andere organisaties uit het veld een oproep tot actie.

Lees verder >

Brochure ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt’, informatie op maat van jouw stad, gemeente of vereniging

Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op 21 september zetten we de brochure 'Dementie, als je ermee te maken krijgt' graag in de kijker als handig en laagdrempelig informatie-instrument, nu ook op papier verkrijgbaar. Diverse gemeenten in Vlaanderen bestelden een gepersonaliseerde versie en vanaf de Werelddag Dementie kan je organisatie, vereniging, stad of gemeente opnieuw bestellen, gezien de grote vraag die er reeds naar de brochure was en is.

Lees verder >

Nieuwe studie: preventie van dementie blijkt nuttig!

De 70-jarige van nu heeft 13 procent minder kans om binnen vijf jaar dementie te krijgen dan de man of vrouw die 70 werd in 2010. Ook in de twintig jaar daarvoor daalde het risico op dementie telkens met 13 procent per tien jaar. Dat blijkt uit een analyse van zeven grote bevolkingsonderzoeken in de VS en Europa waar bijna vijftigduizend 65-plussers aan hebben meegedaan.

Lees verder >

Een hart onder de riem voor kinderen van een mama of papa met dementie

Meemo is een uiltje dat kinderen met een mama of papa met dementie steunt en op weg helpt. De komende jaren wil het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, samen met verschillende partnerorganisaties, het aanbod aan informatie en ondersteuning voor deze doelgroep uitbouwen.

Lees verder >

Wachtzaalfilmpjes over dementie voor mensen met een migratieachtergrond

Het Nederlandse kenniscentrum ouderenzorg Pharos heeft een mooie reeks animaties uit voor anderstaligen waarbij ze aandacht vragen voor dementie. De filmpjes zijn bestemd om af te spelen in de wachtzaal van de arts als ‘narrowcasting’. Deze Engelse term staat voor beeldschermcommunicatie die patiënten of cliënten informeert of stimuleert om iets te vragen.

Lees verder >

Dementiezorg in tijden van corona: uitdagingen voor vandaag en morgen

De media belichten dagelijks de situatie van ouderen in de woonzorgcentra, de oversterfte en de maatregelen die werden genomen om het coronavirus te weren.  We analyseerden tijdens en na de lockdown de impact van de crisis op mensen met dementie, mantelzorgers en professionele zorgverleners in de thuiszorg, de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Het is een rapport dat ook 9 + 2  aanbevelingen doet voor de toekomst. We interviewden hiervoor meer dan 50 getuigen, gaande van personen met dementie, mantelzorgers, zorgpersoneel en leidinggevenden. De tekst is een oproep tot reflectie voor betere dementiezorg.

Lees verder >

Project ‘Dementia in Cultural Mediation’ houdt succesvolle webinarreeks

In het ‘Dementia in Cultural Mediation‘-project (DCUM) ontwikkelen vier landen (Nederland, België, Denemarken en Spanje) samen een multisensoriële toolbox over kunst en dementie voor culturele mediatoren, professionele zorgverleners, mantelzorgers en mensen met dementie. Na een energieke start in november 2019 in de Deense stad Odense moesten we het project dit voorjaar noodgedwongen online verderzetten.

Lees verder >

Praktische gids helpt tijdig regelen voor een rustige oude dag, ook bij dementie

Met de nieuwe publicatie ‘Alles weten over Ouder Worden’ geven de Koning Boudewijnstichting en Fednot tips over alles van wonen en gezondheid tot pensioenrechten en de bescherming van je vermogen, over grootouder zijn, scheiden op latere leeftijd of schenken en nalaten. Over hoe je betrokken blijft bij je buurt en gemeenschap, ook in je latere leven. De gids geeft praktisch advies en nuttige adressen en stimuleert de reflex om op voorhand maatregelen te nemen.

Lees verder >

Farmaceutische zorg bij personen met dementie: terugblik op een geslaagd webinar

De voorbije drie jaar werkten het Vlaams Apothekers Netwerk en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen aan het FAZODEM-project: farmaceutische zorg voor personen met dementie. Tijdens een druk bijgewoond webinar presenteerden Hilde Deneyer (directeur Vlaams Apothekersnetwerk), Fien Van Sint Jan (projectmedewerker) en Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) samen met apotheker Ilse Smets de resultaten van deze samenwerking. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, kwam toelichten hoe hij naar de resultaten van FAZODEM kijkt.

Lees verder >

Lancering handleiding virtueel praatcafé dementie

Regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN ontwikkelde samen met ’t moNUment, het inloophuis dementie in Mechelen, een handleiding voor een virtueel praatcafé dementie. Deze handleiding kwam tot stand tijdens de coronacrisis en loodst je doorheen de aanpak en specifieke aandachtspunten.

Lees verder >

Alzheimer’s Disease International organiseert wereldwijd webinar over residentiële zorg voor mensen met dementie in coronatijden

Op woensdag 3 juni organiseerde koepelorganisatie ADI (Alzheimer’s Disease International) onder de titel ‘The hidden casualties of COVID-19: revealing the emergency in care homes and the lessons learnt in day care’ een boeiend webinar over de actuele uitdagingen die de coronacrisis in de residentiële zorg voor mensen met dementie met zich meebrengt. Olivier Constant nam vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deel en schreef na de discussie een aantal inspirerende leerpunten neer voor ons land.

Lees verder >

21 september 2020: Symposium 'Op weg naar betere dementiezorg' 

Na een lange periode zonder opleidingen en vormingen door de coronacrisis blikken we hoopvol vooruit naar het najaar van 2020. Op 21 september, ‘Werelddag dementie’, organiseert het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het symposium ‘Op weg naar betere dementiezorg’. We kijken samen met de zorg- en welzijnssector naar hoe we in de toekomst nog betere zorg voor mensen met dementie kunnen organiseren en blikken in woord en beeld terug op de zes pilootprojecten bij het referentiekader dementie.

Lees verder >

Virtueel praatcafé dementie Mechelen een onverhoopt succes

Op 25 mei vond het eerste virtuele praatcafé dementie plaats in Mechelen. Het kon meteen rekenen op veel belangstelling. De aanwezige mantelzorgers kregen het gevoel van ‘Ik sta er niet alleen voor’, de (h)erkenning, maar ook de moed om er terug tegenaan te gaan.

Lees verder >

Met alzheimer naar de Alpen: Brain Adventure Team publiceert unieke reisgids 

In het najaar van 2019 trok het ‘Brain Adventure Team’ met vier mensen met jongdementie en hun buddy’s in de Valle Maira (Italiaanse Alpen), een prachtig maar vrijwel onbekend gebied op toeristisch vlak. Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) die de tocht begeleidde, schreef erna samen met professor Mathieu Vandenbulcke (UZ Leuven) en zanger-dichter-schrijver en voorzitter van Het Ventiel Rick de Leeuw een reisgids met een beschrijving van de hele trektocht zodat groepen van mensen met jongdementie onder begeleiding deze tocht kunnen doen en van de streek kunnen genieten.  

Lees verder >

Op de regionale expertisecentra dementie kan je meer dan ooit rekenen

De coronacrisis treft ook de regionale expertisecentra dementie. Noodgedwongen hebben we onze dienstverlening aangepast, even enthousiast en gemotiveerd als voorheen. Voor iedereen die met dementie te maken krijgt, staan we ter beschikking. We blijven meer dan ooit alert om je vraag op te volgen!

Lees verder >

Lancering nieuwe brochure 'Dementie, als je ermee te maken krijgt'

Vanuit de praktijk weten we dat wie met dementie te maken krijgt een grote nood heeft aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening. En ook: het aanbod binnen de eigen gemeente of stad. Om aan die informatiehonger tegemoet te komen, hebben de expertisecentra dementie een gloednieuwe brochure in magazinevorm uitgebracht.

Lees verder >

De expertisecentra dementie blijven verder ondersteuning bieden aan referentiepersonen dementie tijdens online-intervisies

In de corona-Praatbox zijn telkens twee medewerkers van een expertisecentrum dementie aanwezig die een uur lang begeleiding en ondersteuning bieden. Ook interesse om je ervaringen of vragen als referentiepersoon dementie te delen? Dat kan! We houden in de loop van deze maand onze Praatbox nog verschillende keren open.

Lees verder >

Euthanasie en dementie: op zoek naar nuance in het debat

Eenvoudig zal het nooit zijn. En de makkelijkste oplossing alvast ook niet bij dementie. Euthanasie bij dementie op basis van een wilsverklaring is immers controversieel. Artsen en bij uitbreiding hulpverleners kunnen vaak moeilijk inschatten wanneer een eventueel verzoek ingewilligd moet worden.

Lees verder >

Gratis e-learnings bij covid-19

Werk je in deze coronatijden met mensen met dementie en kan je een opfrissing gebruiken? Ben je op zoek naar tips om te communiceren bij dementie? Hoe geef je warme zorg met een mondmasker aan? Op deze drie vragen geven we antwoorden in drie beknopte e-learnings.

Lees verder >

Webinar voor mantelzorgers van mensen met dementie - Op zoek naar veerkracht als mantelzorger van een persoon met dementie

De begeleiding en de zorg voor iemand met dementie thuis is vaak al uitdagend en de huidige quarantainemaatregelen maken dit nu extra pittig. Tijdens een onlinelezing nodigen we je uit om stil te staan bij de effecten van deze crisis op jezelf. We leggen de focus op mogelijke hulpbronnen en manieren om je draagkracht te versterken.

Lees verder >