Alle berichten

Magazine over dementie biedt informatie op maat

Om aan de actuele informatiehonger tegemoet te komen, hebben de expertisecentra dementie een nieuwe brochure in magazinevorm uitgebracht. De brochure is ook goedgekeurd door mensen met dementie en mantelzorgers zelf en is een zeer handig informatie-instrument. Belangrijk: organisaties of gemeenten kunnen ook een ‘gepersonaliseerde’ versie bestellen.

Lees verder >

Alzheimer’s Disease International sluit 2020 af met druk bijgewoonde virtuele conferentie

‘Hope In The Age Of Dementia’, in deze onzekere en moeilijke tijden van de coronaviruspandemie kon de titel voor de virtuele conferentie van Alzheimer’s Disease International (ADI) niet geschikter zijn. Van 10 december tot 12 december vorig jaar verwelkomde de organisatie meer dan 1500 deelnemers van over de hele wereld voor een divers en boeiend programma.

Lees verder >

Internationaal project 'Dementia in Cultural Mediation' organiseert succesvolle webinarreeks

Onder impuls van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werd in samenwerking met de projectpartners van 'Dementia in Cultural Mediation' een driedaagse webinarreeks georganiseerd, die zowel de interne projectmedewerkers als externe belangstellenden kon bekoren. Op 19, 20 en 21 januari werd op een interactieve wijze een breed gamma aan artistieke interventies voorgesteld die inzetten op de waarde van kunst en cultuur om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Lees verder >

Kerst en nieuwjaar in de zorg tijdens corona – tips voor de feestdagen

Kerst en nieuwjaar is bij uitstek de periode van het jaar waarin gezelligheid, warmte en nabijheid centraal staan. De eindejaarsperiode zal er in 2020 helaas anders uitzien. Activiteiten en bezoek zinvol invullen is dé uitdaging voor de komende weken. Vele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers doen extra inspanningen om er in de kleine bubbels het beste van te maken.

Lees verder >

Vaccinatiestrategie in woonzorgcentra: "Krijgt vader een prik tegen corona?"

Binnen enkele weken start de coronavaccinatie, met prioriteit voor bewoners en personeel van woonzorgcentra. Dat geeft perspectief voor de sterk getroffen ouderenzorg. Maar wat als bijvoorbeeld een bewoner met dementie beslist dat hij die prik niet wenst?

Lees verder >

Europese groep van beleidsexperten: "Ernstige impact Covid-19 vergt aangepaste maatregelen"

De Europese koepelorganisatie Alzheimer Europe bracht op 8 december de Europese beleidsexperten rond dementie op virtuele wijze samen – waaronder ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen - om het vooral te hebben over de impact van de coronacrisis op mensen met dementie en de gezondheidssystemen.

Lees verder >

Internationale erkenning voor regionaal expertisecentrum dementie Foton en buddyproject Het Ventiel

Recent kende EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia) haar Awards 2020 toe aan initiatieven die oplossingen vonden voor de specifieke uitdagingen waar de coronapandemie ons voor plaatst, onder de noemer ‘Spreading a Legacy For the Future’. Zowel regionaal expertisecentrum dementie Foton als buddywerking Het Ventiel vielen in de gunst van de jury.

Lees verder >

KCE-rapport komt met adviezen voor de aanpak van ouderenmisbehandeling

Wereldwijd wordt naar schatting één op de zes mensen van 60 jaar of ouder mis(be)handeld, maar slechts één op de 24 gevallen zou worden gemeld. In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Het publiceert op 10 november 2020 een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken.

Lees verder >

De verlieskoffer: een hulpmiddel voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en professionele hulpverleners

Afscheid nemen is moeilijk. Het hoort bij het leven, maar is voor iedereen en in iedere situatie anders. Bij dementiezorg is er bovendien een dubbel gemis, een gemis op gemis. Dementie is onder meer een proces van voortdurend afscheid nemen. Ook tijdens de coronacrisis krijgt ieder van ons te maken met verschillende verlieservaringen. De regionale expertisecentra dementie Orion ism PGN en Tandem ontwikkelden daarom ‘De verlieskoffer’.

Lees verder >

De actuele coronamaatregelen in klare taal

Open School Kortrijk-Roeselare, een centrum voor basiseducatie, maakt geregeld een handig overzicht van de geldende coronamaatregelen. Het overzicht is een helder instrument voor iedereen die zelf de actuele maatregelen wil checken of er binnen de eigen organisatie over wil communiceren.

Lees verder >

Nederlands onderzoek naar effecten van coronamaatregelen bij mensen met cognitieve stoornissen en hun naasten

Mensen met cognitieve stoornissen en dementie worden dubbel geraakt door de coronacrisis. Aan de ene kant lopen zij risico op een ernstige verschijningsvorm van de infectie. Aan de andere kant worden zij extra hard geraakt door beperkende maatregelen. In Frontiers in Psychiary publiceerde Alzheimercentrum Amsterdam recent een studie die de psychosociale effecten hiervan in kaart bracht.

Lees verder >

Iksteunmijngoededoel.be ziet het levenslicht

Via de website 'Ik steun mijn goede doel' kunnen burgers, scholen, gemeenten, bedrijven, kortom iedereen inzamelacties registreren of geld doneren aan de diverse goede doelen in Vlaanderen. Ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen staat vermeld bij die goede doelen en zou het fijn vinden mocht de burger de weg vinden om ons te ondersteunen.

Lees verder >

Expertisecentra dementie bieden gratis opleiding aan over dementie voor tijdelijk werklozen uit horeca of eventsector

In de zorgsector dreigt een groot tekort aan medewerkers nu de tweede golf van het coronavirus op volle kracht woedt. De VDAB gaat daarom op zoek naar tijdelijk werklozen uit bijvoorbeeld de horeca of eventsector om in de bres te springen. De expertisecentra dementie willen inspelen op de informatienood over dementie bij deze groep.

Lees verder >

Belgian Dementia Day 2020: ‘Ethical aspects in Dementia’

De Belgian Dementia Council, waar ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deel van uitmaakt, organiseert op zaterdag 21 november zijn Dementia Day waarin ethische aspecten bij dementie op de voorgrond staan.

Lees verder >

Nieuw World Alzheimer Report focust op architectuur in relatie tot dementie

Het World Alzheimer Report 2020 van Alzheimer’s Disease International schetst een globaal perspectief van dementievriendelijk ontwerpen vanuit een interculturele benadering. Het rapport weerspiegelt regionale en economische verschillen en houdt rekening met een stedelijke en een landelijke omgeving.

Lees verder >

Webinar en nieuw boek 'Samen verbindt' - wat generaties van elkaar kunnen leren

Op de onlineboekvoorstelling van ‘Samen verbindt’ op woensdag 18 november willen we je inspireren om jong en oud met elkaar te verbinden via intergenerationele samenwerkingen. We gaan bovendien op zoek naar creatieve ideeën om hierop ook in tijden van corona te blijven inzetten.

Lees verder >

'Laten we leven aan de dagen toevoegen in plaats van enkel dagen aan het leven'

Corona gaat over ons allemaal. Vandaag lijkt het er steeds meer op dat corona ons leven overneemt. Wordt het niet de hoogste tijd om dit om te keren? Cruciaal hierbij is het zoeken naar een levenswijze die de kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij we de aanvankelijke gevoelens van angst voor het virus terug omzetten in positieve energie. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schreven we daarom samen met heel wat andere organisaties uit het veld een oproep tot actie.

Lees verder >

Brochure ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt’, informatie op maat van jouw stad, gemeente of vereniging

Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op 21 september zetten we de brochure 'Dementie, als je ermee te maken krijgt' graag in de kijker als handig en laagdrempelig informatie-instrument, nu ook op papier verkrijgbaar. Diverse gemeenten in Vlaanderen bestelden een gepersonaliseerde versie en vanaf de Werelddag Dementie kan je organisatie, vereniging, stad of gemeente opnieuw bestellen, gezien de grote vraag die er reeds naar de brochure was en is.

Lees verder >

Nieuwe studie: preventie van dementie blijkt nuttig!

De 70-jarige van nu heeft 13 procent minder kans om binnen vijf jaar dementie te krijgen dan de man of vrouw die 70 werd in 2010. Ook in de twintig jaar daarvoor daalde het risico op dementie telkens met 13 procent per tien jaar. Dat blijkt uit een analyse van zeven grote bevolkingsonderzoeken in de VS en Europa waar bijna vijftigduizend 65-plussers aan hebben meegedaan.

Lees verder >

Een hart onder de riem voor kinderen van een mama of papa met dementie

Meemo is een uiltje dat kinderen met een mama of papa met dementie steunt en op weg helpt. De komende jaren wil het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, samen met verschillende partnerorganisaties, het aanbod aan informatie en ondersteuning voor deze doelgroep uitbouwen.

Lees verder >