Farmaceutische zorg bij personen met dementie: terugblik op een geslaagd webinar

Farmaceutische zorg bij personen met dementie: terugblik op een geslaagd webinar

De voorbije drie jaar werkten het Vlaams Apothekers Netwerk en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen aan het FAZODEM-project: farmaceutische zorg voor personen met dementie. Tijdens dit project werden tools en opleidingen ontwikkeld om apothekers te ondersteunen in de begeleiding van personen met dementie. Tijdens een live webinar presenteerden Hilde Deneyer (directeur Vlaams Apothekers Netwerk), Fien Van Sint Jan (projectmedewerker) en Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) samen met apotheker Ilse Smets de resultaten van deze samenwerking. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding kwam toelichten hoe hij naar de resultaten van FAZODEM kijkt.

De afgelopen drie jaar kregen ruim 800 apothekers opleiding en vorming om personen met dementie en hun mantelzorgers beter bij te staan. Waar aanvankelijk de basiskennis eerder beperkt was, ervaarden de apothekers dat ze personen met dementie meer op maat konden ondersteunen. Voor die rol wensen de huisapothekers in de toekomst nog meer erkenning. Voor de apotheker werden daarom tal van handige handvaten ontwikkeld over thema’s die ertoe doen: een praktische gids rond medicatiegebruik, instrumenten om mantelzorgers vanuit de apotheek te ondersteunen waaronder een signalenwaaier over de eerste tekenen en de belasting van de mantelzorger, diverse patiëntenfolders over onder meer medicatie, hulp- en dienstverlening, en het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie.

Minister Beke erkent de rol van de huisapotheker bij de zorg voor personen met dementie. Hij benadrukte het belang van een goede begeleiding binnen het kader van de buurtgerichte zorg. “Voor mensen met dementie is vertrouwen en veiligheid heel belangrijk, ook in hun zorgomgeving. Door huisapothekers de nodige bagage te geven om met dementie om te gaan versterken we hun rol als vertrouwde zorgverlener. Voor personen met dementie en hun mantelzorgers blijft goede zorg zo toegankelijk en dichtbij. Dat draagt bij tot meer levenskwaliteit”, aldus de minister. Hij onderstreepte het belang van de functie van de apotheker – cruciaal beroep tijdens de covid-19-crisis – als laagdrempelig informatiepunt en het belang van multidisciplinariteit. De rol die Vitalink hierin kan spelen werd uiteraard benadrukt. Maar ook FAZODEM kan nog verder groeien.

Het FAZODEM-project van VAN en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kreeg ondersteuning van de Vlaamse overheid. In hun beleidsaanbevelingen vragen beide organisaties onder meer om een nieuw dementieplan waarin het engagement naar verdere ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie door de apotheker wordt opgenomen. “Willen we een dementie-inclusieve samenleving worden, dan moeten we blijven inzetten op laagdrempeligheid. Zo’n plan doet recht aan de behoefte van de mantelzorger aan professionele ondersteuning op maat”, aldus Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

De minister heeft alvast de ambitie om een nieuw dementieplan op te stellen en maakte van dit webinar gebruik om daartoe opnieuw de hand uit te steken naar onder meer de Vlaamse apothekers. Moderator Hilde Deneyer herinnerde als afsluiter nog aan de drie aanbevelingen van VAN in die context: erkenning van de expertise van de huisapotheker, een multidisciplinaire aanpak en binnen de eerstelijnszone werken aan een dementievriendelijke samenleving.

De FAZODEM-map is verkrijgbaar via de website van Politeia. Binnenkort zal ook de inhoud van de map apart verkrijgbaar zijn.

Je kan het webinar opnieuw bekijken via deze link.

De uitgebreide beleidsaanbevelingen vind je hier.