FAZODEM-project voorgesteld onder grote belangstelling

terugblik FAZODEM 2FAZODEM-project voorgesteld onder grote belangstelling

Op maandagavond 6 februari vond het mini-symposium ‘Farmaceutische zorg voor personen met dementie’ (FAZODEM) plaats in Antwerpen. De kroon op anderhalf jaar werk onder leiding van Eline Moors (projectmedewerker FAZODEM voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) i.s.m. KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen),  VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) en de provincie Antwerpen. “Een pil tegen Alzheimer komt er niet, wel zullen er mogelijkheden ontstaan waarbij in het preklinische stadium de eiwitneerslag kan worden gewijzigd”, vertelde een hoopvolle professor Sebastiaan Engelborghs. Prof. huisartsgeneeskunde Jan De Lepeleire die vanuit de huisartsen het project volgde: “Case finding is zinvol, screening niet. Diagnose blijft een moeilijke zaak: met gezond verstand dingen doen en soms niet doen. Naast klinische diagnose is een zorgdiagnose van belang: een rol voor de huisarts en de specialist. Apothekers kunnen een rol spelen in een toeleiding naar een tijdige diagnostiek vanwege hun laagdrempelige toegankelijkheid.”

terugblik FAZODEMEline Moors stelde het FAZODEM-project en de bijhorende map voor: “We zijn hiermee trendsetter in Europa. 86% van de mensen gaat naar dezelfde apotheker. Meer dan 90% van de apothekers komt met personen met dementie in contact. De doelen van dit initiatief zijn dus broodnodig: tijdig herkennen van signalen van dementie in de apotheek, mantelzorgers info op maat aanreiken en het medicatiegebruik bij mensen met dementie optimaliseren. Met behulp van de verschillende ontwikkelde materialen willen we de apotheker de nodige kennis en houvast bieden.” Gedeputeerde voor Welzijn Peter Bellens die vanuit de provincie Antwerpen een impulssubsidie gaf: “Met dit project tonen we dat onze provincie het verschil kan maken. We zijn pionier in Vlaanderen en daarbuiten. Met het project bereiken we in onze provincie naar schatting 22 000 mensen met dementie en hun omgeving. Hiermee realiseren we een snellere detectie van overbelasting van de mantelzorger, een correct medicatie-advies en een goed geïnformeerde apotheker en burger.”

Tenslotte schetste Fien Van Sint Jan de wijze van opvolging van het project door het Vlaams Apothekers Netwerk. Op die manier kan dit via steun van de Vlaamse overheid in de rest van Vlaanderen uitgerold worden. Hierdoor wordt de komende tijd geïnvesteerd in een kennissprong!

Meer weten over het FAZODEM-project? Surf naar onze website of herbekijk de reportage van televisiezender ATV.